Kategori arşivi: İNGİLİZCE GENEL

C harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları 

C harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları 

call aramak
came geldi
can yapabilmek
cannot yapamamak
can’t yapamamak
capital başken
captain yüzbaşı, kaptan
car araba
care önemsemek
carefully dikkatlice
carry taşımak
case dava, kılıf
cat kedi
catch yakalamak
cattle inek
caught yakalamak (geçmiş zaman)
cause sebep
cell hücre
center merkez
cent sent, para birimi
century yüzyıl
certain kesin
chance şans
change değişmek
chart tablo
check kontrol etmek
chief şef
child çocuk
children çocuklar
choose seçmek
church kilise
circle çember
city şehir
class sınıf
clean temiz
clear temizlemek
climb tırmanmak
close kapatmak
cloth elbise
cloud bulut
coast kıyı
cold soğuk
color renk
column kolon
come gelmek
common ortak
company şirket
compare karşılaştırmak
complete tamamlanmış
compound madde
condition durum
consider düşünmek
consonant ünsüz harf
contain içermek
continue devam etmek
control kontrol
cook pişirmek
cool soğuk
copy kopyalamak
corn mısır
corner köşe
correct doğru
cost masraf
cotton pamuk
could yapabilmek (geçmiş zaman)
couldn’t yapamamak (geçmiş)
count saymak
country ülke
course kurs
cover kapsamak
cow inek
create oluşturmak
cry ağlamak
crop ekin
cross çapraz
crowd kalabalık
current mevcut
cut kesmek

(Wheel Of Fortune) Konu Anlatımı : Imperatives & Let’s & How many & Can

(Wheel Of Fortune) Konu Anlatımı : Imperatives & Let’s & How many & Can …

izmir escortları

Imperatives ( Emir Cümleleri )

İngilizcede İstenilen birşeyin yapılması için emredilen cümleler kullanıldığında bunlara imperatives deriz.

Kalk,koş,git, ver, onu bana ver, topu at gibi emir cümleleri bunlara örnektir. 

Şimdi bunlara ingilizce örnekler verelim:

Stand up! (Ayağa kalk!)
Look at the board. (Tahtaya bak.)
Be careful! (Dikkatli ol!)
Listen to me! (Beni dinleyin!)
Put on your jacket. (Ceketini giy.)

Olumsuz cümelelerde ise cümlenin başına Don’t yazarız. 

Örneğin : 

Don’t speak Turkish in class! (Sınıfta Türkçe konuşmayın!)

Don’t be late. (Geç kalma.)

Don’t forget! (Unutma!)

Don’t give me it ( onu bana verme )   gibi örnekler sanırım işinize yaramıştır.

Emir cümleleriyle yaptığımız ricaları daha nazik bir şekilde ifade etmek istiyorsak cümle başında ya da sonunda “please (lütfen)” kelimesini kullanabiliriz.

Be quiet, please. (sessiz olunuz lütfen )
Please be quiet. (lütfen sessiz olunuz)

İngilizcede emir cümlelerini iyi dileklerde bulunmak için de kullanabiliriz.

Örnek : 

Enjoy your meal! (Afiyet olsun!)
Have fun! (iyi eğlenceler!)

Let’s

Birinin bir işi bizimle birlikte yapmasını istersek “Let’s ……” kalıbını kullanırız.

Örnek 
Let’s go to the cinema. (Hadi sinemaya gidelim.)
Let’s dance. (Hadi dans edelim.)

Let’s play football ( Hadi futbol oynayalım) 

How Many ?

Bir cismin eşyanın kaçtane olduğunu öğrenmek için sorduğumuz soruları  cümlenin başına How Many soru kalıbını yazarak sorabiliriz.

Örnek : 

How many oranges are there? (orada kaç tane portakal var ? )

Twelve oranges. ( 12 portakal )

How many apples are there ? ( orada kaçtane elma var ? )

Five apples. ( 5 tane elma )

How many cats are there ? ( kaç tane kedi var ?)

Three cats ( 3 kedi )

CAN / CAN’T

Yapabildiğimiz davranışları anlatabilmek için CAN kalıbını kullanırız.Birşeyi yapabilmek için yeteneğimiz olduğunu anlatmak için CAN kalıbını kullanırız

Örnek :

I can swim ( Ben yüzebilirim )

I can walking ( Ben yürüyebilirim

ı can run  ( Ben koşabilirim )

I can play guitar ( Ben gitar çalabilirim)

I can read a book ( Ben kitap okuyabilirim) gibi cümleler kurabiliriz.

Yapamağımız davranışları anlatabilmek için CAN’T kalıbını kullanırız.Birşeyi yapamayacağımızı anlatabilmek için CAN’T  kalıbını kullanırız

Örnek : 

I can’t swim ( Ben yüzemem )

I can’t walking ( Ben yürüyemem)

ı can’t  run  ( Ben koşamam )

I can’t play guitar ( Ben gitar çalamam)

I can’ read a book ( Ben kitap okuyamam) gibi cümleler kurabiliriz.

Animals (Hayvanlar) (1)

ANIMALS (HAYVANLAR) 

Animals (Hayvanlar)

Ciflik-Hayvanat-Bahçesi

Bu ünitemizde  daha önce öğrendiğimiz ( Animals) hayvanların günlük yaşamlarında normal olarak yapabildikleri davranışları öğreneceğiz.

Onları nasıl göstereceğimizi kaç tane olduğunu ev hangilerinden hoşlanıp hoşlanmadığını da öğreneceğiz

Şimdi Animals ( hayvanlar )  ünitemizde  öğreneceğimiz kelimelerle başlayalım : 

cow : inek
goat : keçi
giraffe : zürafa
crocodile : timsah
snake : yılan
kangaroo : kanguru
horse : at
chicken : tavuk, piliç
sheep : koyun(lar)
rabbit : tavşan
lion : aslan
elephant : fil
monkey : maymun
tiger : kaplan
donkey : eşek
duck : ördek
hippo : hipopotam
zebra : zebra
bird : kuş

Like__ Kalıbı  ile sevip hoşlandığımız davranışlar ve nesneleri anlatırız.. Don’t / Doesn’t Like ile beğenmediğimiz veya başkalarının da beğenmediği nesneler ve davranışlar anlatılır

Like/  Does’nt like ve Don’t Like ile ilgili örnekleri inceleyelim :

I like fish, but I don’t like whales.
(Ben balıkları severim, fakat balinaları sevmem.)
I like cats, but I don’t like mice.
(Ben kedileri severim, fakat fareleri sevmem.)

I like monkeys, but I don’t like snakes.
(Ben maymunları severim, fakat yılanları sevmem.)

I like hippos, but I don’t like crocodiles.
(Ben hipopotamları severim, fakat timsahları sevmem.)

Can Kalıbı 

I can skateboard ( ben kayak yapabilirim
I can walk. (Ben yürüyebilirim.)
I can speak English. (Ben İngilizce konuşabilirim.)

I can swim. (Ben yüzebilirim.)
I can run. (Ben koşabilirim.)

I can play basketball ( ben basketbol oynayabilirim) gibi.

Şimdi hayvanların rahatça yapabilecekleri kendilerine ait davranışları örneklerle inceleyelim :

A cat can climb the trees. (Kedi ağaca tırmanabilir.)
A fish can swim. (Balık yüzebilir.)
A bird can sing. (Kuş ötebilir.)
A parrot can talk. (Papağan konuşabilir.)A dog can bark. (Köpek havlayabilir.)

CAN’T Kalıbı

Yapılamayacak davranışları anlatır.

CAn’t kalıbı ile ilgili örnekler : 

A cow can’t fly. (İnek uçamaz.)
A fish can’t walk. (Balık yürüyemez.)
A tiger can’t swing. (Kaplan sallanamaz.)
A horse can’t climb the trees. (At ağaca tırmanamaz.)
A monkey can’t speak. (Maymun konuşamaz.)

BUT kalıbı

Olumlu ve olumsuz eylemleri birbirine bağlar. Örnekleri inceleyiniz.

A snake can creep, but it can’t walk. (Yılan sürünebilir, fakat yürüyemez.)
A fish can swim, but it can’t walk. (Balık yüzebilir, fakat yürüyemez.)
A tiger can hunt, but it can’t fish. (Kaplan avlanabilir, fakat balık tutamaz.)

An elephant can walk, but it can’t fly. (Fil yürüyebilir, fakat uçamaz.)
A cow can run, but it can’t swing. (İnek koşabilir, fakat sallanamaz.)

Fruits Meyvalar – How Many / Let’s(1)

Fruits ( Meyvalar)

FIRUITS  ( Meyvalar)

LET’S

IMPERATIVES

HOW MANY

THE SIMPLE PRESENT TENSE

Bu Ünitemizde günlük olarak yediğimiz meyvelerin ingilizcedeki anlamlarını , kaç tane olduğunu , niçin yediğmizi  ve bu meyvelerin renklerini öğreneceğiz.

Bu kelimeleri kesinlikle öğrenmeliyiz.

Şimdi konumuzda kullanacağımız meyve isimlerini örnek olarak yazalım .

toplu meyve

apple : elma strawberry : çilek cake : kek
pizza : pizza banana : muz melon : kavun
lemon : limon grapefruit : greyfurt grapes : üzüm; üzüm tanesi
orange : portakal watermelon : karpuz peach : şeftali
broccoli : brokoli ; karnıbahar water : su honey : bal
milk : süt cheese : peynir fruit juice : meyva suyu
sandwich : sandviç chocolate : çikolata ice-cream : dondurma
cherry : kiraz pineapple : ananas kiwi : kivi
apricot : kayısı plum : erik mango : mango

 These are ____ They  are ___  Kalıbı

Bu kalıp, çoğul sebze ve meyvaların adını ve rengini söylememize yarar.

Örnekleri inceleyiniz.

These are oranges. They are orange. (Bunlar portakallar. Onlar turuncu renkte.)
These are grapes. They are green. (Bunlar üzüm. Onlar yeşil renkte.)
These are lemons. They are yellow. (Bunlar limonlar. Onlar sarı renkte.)

– WHAT IS THİS? & WHAT ARE THESE? –

Bu soru kalıpları ile (yakındaki) tekili ve çoğul nesnenin ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

– What is this? / – It is an cake. (- Bu nedir? / – O bir kek.)
– What is this? / – It is a broccoli. (- Bu nedir? / – O bir karnabahar (brokoli))
– What are these? / – They are strawberries. (- Bunler nedir? / – Onlar çilekler.)
– What are these? / – They are sandwiches. (- Bunlar nedir?) / – Onlar sandviçler.)
 IMPERATIVES (EMİR CÜMLELERİ) 

Kişi veya kişilere yapmaları gereken eylemi anlatan cümleye imperative (emir cümlesi) denir. Bu yapı verb (fiil) ile başlar.

Örnekleri inceleyiniz.

Show me apples! (Bana elmaları göster!)
Smell the melons! (Kavunları kokla!)
Give me a banana! (Bana bir muz ver!)
Make fruid salad! (Meyva salatası yap!)
Cut the peaches! (Şeftalileri kes!)
Eat the grapes! (Üzüm ye!)
Colour the lemons! (Limonları (Limon resimlerini) boya!)
Buy a watermelon! (Bir tane karpuz satın al!)

HOW MANY _________ ? –
Bu kalıp, bir yerde bulunan nesnenin kaç tane olduğunu öğrenmemizi sağlar.

Örnekleri inceleyiniz.

 How many toasts? (- Kaç tane tost var?)
There are six toasts. (- Altı tane tost var.)
How many pizzas? (- Kaç tane pizza var.)

 How many bananas? (- Kaç tane muz var?)
There are two bananas. (- Üç tane muz var.)
How many apples? (- Kaç tane elma var?)
There are four apples. (- Dört tane elma var.)
There is a pizza. (- Bir tane pizza var.)

-THE SIMPLE PRESENT TENSE (BASİT GENİŞ ZAMAN) –

Hergün yaptığımız – tekrarladığımız – eylem(ler)i anlatır.

Örnekleri inceleyiniz.

I eat an apple every day. (Ben hergün bir elma yerim.)
I eat a banana every day. (Ben hergün bir muz yerim.)
I like sandwiches. (Ben sandviçleri severim.)
He / She ile başlayan olumlu cümlede verb (fiil) – s veya – es eklerinden birini alır. Örnekleri inceleyiniz.
Rose eats oranges. (Rose portakal yer.)
Erdal drinks milk every morning. (Erdal her sabah süt içer.)
Sally always eats a toast every day. (Sally hergün daima bir tost yer.)
Cümlede don’t varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.
I don’t eat three apples every day. (Ben hergün üç elma yemem.)
I don’t like lemons. (Ben limonu sevmem.)
I don’t love fruid salad. (Ben meyva salatasını çok sevmem.)
Cümlede doesn’t varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceliyiniz.
Hakan doesn’t drink tea every morning. (Hakan her sabah çay içmez.)
Mary doesn’t have a sandwich every morning. (Mary her sabah sandviç yemez.)
He doesn’t like grapefruits. (O greyfurt sevmez.)

Do veya Does ile başlayan cümleler soru halindedir. Olumlu cevaba Yes, olumsuza No ile başlanır.

Örnekleri inceleyiniz.
– Do you eat bananas? (Sen muz yer misin?)
– Yes, I do. (Yes, I eat bananas.) (Evet, ben muz yerim.)
– Do you drink milk every morning? (Sen her sabah süt içer misin?)
– Yes, I do. (Yes, I drink milk every morning. (Evet, ben her sabah süt içerim.)
– Do you drink tea every morning? (Sen her sabah çay içer misin?)
– No, I don’t. (No, I don’t drink tea every morning.) (Hayır, ben her sabah çay içmem.)
– Do you like pears? (Sen armut sever misin?)
– No, I don’t. (No, I don’t like pears.) (Hayır ben armut sevmem.)
– Does Erdal drink milk every morning? (Erdal her sabah süt içer mi?)
– Yes, he does. (Yes, he drinks milk every morning. (Evet, o her sabah süt içer.)
– Does Sally eat a toast every morning? (Sally her sabah tost yer mi?)
– Yes, she does. (Yes, she eats a toast every morning. (Evet, o her sabah bir tost yer.)
– Does Teddy like honey? (Teddy bal sever mi?)
– No, he doesn’t. (No, he doesn’t like honey.) (Hayır, o bal sevmez.)
– Does Rose drink tea every morning? (Rose her sabah çay içer mi?)
– No, she doesn’t. (No, she doesn’t drink tea every morning.) (Hayır, o her sabah çay içmez.)

PETS Konu Anlatımı : WHAT & WHERE & ON / IN / UNDER / NEAR & THERE IS / ARE & HOW MANY & HAVE / HAS GOT (1)

PETS  Konu Anlatımı :

WHAT & WHERE & ON / IN / UNDER / NEAR & THERE IS / ARE & HOW MANY & HAVE / HAS GOT …

Bu Ünitemizde ingilizcede PETS anlamına gelen evlerde beslediğimiz evcil hayvanların ve diğer hayvanların  neler olduğunu onların nerede olduğunu , kaç tane ve hangi nesnenin neresinde olduğunu öğreneceğiz

pets

PETS (Evlerde Beslenen Evcil Hayvanlar ve Diğer Hayvanlar )

Frog : kurbağa

Dog : köpek

Snake : yılan

Donkey : eşek

Hamster : cırlak sıçan

Sheep : koyun

Butterfly : kelebek

Bird : kuş

Fish : balık

Rabbit : tavşan
Mouse : fare

Duck : ördek

Turkey : hindi
Hen : tavuk

Cat : kedi

Turtle : kaplumbağa

Cock : horoz

Parrot : papağan
Horse : at

frog : kurbağa

Snake : yılan
Butterfly : kelebek

cat : kedi dog : köpek turtle : kaplumbağa
bird : kuş fish : balık rabbit : tavşan
mouse : fare duck : ördek turkey : hindi
hen : tavuk cock : horoz parrot : papağan
horse : at donkey : eşek hamster : cırlak sıçan
sheep : koyun frog : kurbağa snake : yılan
butterfly : kelebek aquarium : akvaryum

What is this? sorusu ile ile yakındaki nesne veya canlının ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

What is this? (Bu ne?) / This is a turtle. (Bu bir kaplumbağa.)
What is this? (Bu ne?) / This is a fish. (Bu bir balık.)
What is this? (Bu ne?) / This is a rabbit. (Bu bir tavşan.)

What are these / those? sorusu ile yakındaki / uzaktaki nesnelerin ve canlıların ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

What are these? (Bunlar ne?) These (They) are horses. (Bunlar (Onlar) atlar.)
What are those? (Bunlar ne?) Those (They) are snakes. (Şunlar (Onlar) yılanlar.)
What are these? (Bunlar ne?) These (They) are donkeys. (Bunlar (Onlar) eşekler.)

My favourite pet is __________ . kalıbı ile kişinin en sevdiği evcil hayvan belirtiler.

My favourite pet is a dog. (En sevdiğim hayvan köpektir.)
My favourite pet is a frog. (En sevdiğim hayvan kurbağadır.)
My favourite pet is a donkey. (En sevdiğim hayvan eşektir.)

Where ile nesne veya canlının nerede olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

Where is the dog? (Köpek nerede?) / The dog is on the table. (Köpek masanın üzerinde.)
Where is the cat? (Kedi nerede?) / The cat is in the box. (Kedi kutunun içinde.)
Where is the rabbit? (Tavşan nerede?) / The rabbit is under the table. (Tavşan masanın altında.)
Where is the horse? (At nerede?) / The horse is near the donkey. (At eşeğin yanında.)

There is / There are ile bir yerdeki tekil veya çoğul nesnenin / canlının varlığını anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.

There is cock in the room. (Odada (Odanın içinde) bir horoz var.)
There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir kurbağa var.)
There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki kedi var.)
There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)

How many ile nesne veya canlının kaç tane olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

– How many cock are there in the garden? (Bahçede kaç tane horoz var?)
– There is a cock in the garden. (Bahçede bir horoz var.)
– How many frogs are there on the table? (Masanın üzerinde kaç tane kurbağa var?)
– There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir tane kurbağa var.)
– How many cats are there under the bed? (Yatağın altında kaç tane kedi var?)
– There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki tane kedi var.)
– How many hamsters are there near the mouse? (Farenin yanında kaç tane hamster var?)
– There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)

Evimizdeki hayvanların renklerini söylemeyi de öğreniyoruz. Örnekleri inceleyiniz.

The turtle is brown. (Kaplumbağa kahverengidir.)
The rabbit is white. (Tavşan beyazdır.)
The parrot is blue. (Papağan mavidir.)
There is a white rabbit. (Beyaz bir tavşan var.)
There is a grey cat. (Gri renkli bir kedi var.)

Have got / has got kalıpları ile kişi veya kişilerin sahip olduğu nesneler anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.

I have got a brown horse. (Ben, kahverengi bir ata sahibim.)
I have got a long snake. (Ben, uzun bir yılana sahibim.)
Rose has got a clever parrot. (Rose, akıllı bir papağana sahip.)

Simple PresenT Tense / Like /Love/ Let’s(1)

IN THE PLAYGORUND Konu Anlatımı :

LET’S & THE SIMPLE PRESENT TENSE

LIKE & LOVE

Simple Present Tense  ( şimdiki zaman )

Bu ünitede hergün veya günlük yaptığımız hareketler veya davranışlar anlatılacaktır. Bazı bilmediğimiz kelimeleri de öğrenmiş olacağız

Öğreneceğimiz yeni kelimelerden bazıları şunlardır : 

jump

play

run

walk 

drink 

smile

dance

play football

play basketball

play golf 

play tennis 

LETS__! 

Yapacağımız bir hareketi yapılmasını önermek için kullanılan kelime LETS__! olur.

Örneklerle bunu anlatalım 

Let’s dance! (Dans edelim!)

Let’s run! (Koşalım!)

Let’s walk! (Yürüyelim!)

Let’s sing! (Şarkı söyleyelim!)

Let’s play football! (Futbol oynayalım!)

Let’s skip a rope! (İp atlayalım!)

Let’s fly a kite! (Uçurtma uçuralım!)

Let’s ride a bicycle! (Bisitlete binelim!)

Let’s climb a tree! (Ağaca tırmanalım!)

Let’s play hide and seek! (Saklambaç oynayalım!)

Sürekli ve sık sık yaptığımız hareketler  anlatmak için I (ben )  kelimesini kullanırız.

Bu yaptığımız hareketler sürekli yaptığımız için simple present tense ( geniş zaman ) zamanıdır

Örnekler 

I sing. (Ben şarkı söylerim.)

I swing. (Ben salıncakta sallanırım.)

I play leapfrog. (Ben birdirbir oynarım.)

I play hide and seek. (Ben saklambaç oynarım.)

I ride a bicycle. (Ben bisiklet binerim.)

I sing. (Ben şarkı söylerim.)

I walk. (Ben yürürüm.)

I skip a rope. (Ben ip atlarım.)

I run. (Ben koşarım.)

Yaptığımız hareketler her zaman sıklıkla yaptığımız hareketler ise  ALWAYS  (herzaman ) , OFTEN ( sıklıkla ) , SOMETIMES  ( bazen )  kelimelerini kullanırız.

I always run. (Ben daima koşarım.)

I sometimes play football. (Ben bazen futbol oynarım.)

I often jump. (Ben sık sık zıplarım.)

I often talk ( ben sık sık konuşurum )

I often play tennis  ( ben sık sık tenis oynarım )

Kendimizi tanıtmak için ise I am Çiğdem ,  I dance kalıbını kullanırız.

I am Gülay  I play basketball. (Ben Gülay . Ben basketbol oynarım.)

I am john   I play basketball. (Ben  John  . Ben basketbol oynarım.)

Do you __________ ? Kalıbı bir eylemin – sizin tarafınızdan – yapılıp yapılamadığını sorar.

Do you dance? (Sen dans eder misin?)

Do you run? (Koşar mısın?)

Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)

Do you skip a rope? (Sen ip atlar mısın?)

Do you walk? (Sen yürür müsün?)

Do you play volleyball? (Sen voleybol oynar mısın?)

Do you play bowling? (Sen bowling oynar mısın?)

Do you sing? (Sen şarkı söyler misin?)

Do you climb a tree? (Sen ağaca tırmanır mısın?)

Sorulan hareketi yapıyorsanız, Yes, I do. şeklinde cevap verirsiniz.

Do you swing? (Sen salıncakta sallanır mısın?)

Yes, I do. (Evet, ben salıncakta sallanırım.)

Do you run? (Sen koşar mısın?)

Yes, I do. (Evet, ben koşarım.)

Sorulan hareketi yapamıyorsanız, No, I don’t. şeklinde cevap verirsiniz.

Do you dance? (Sen dans eder misin?)

No, I don’t. (Hayır, ben dans etmem.)

Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)

No, I don’t. (Hayır, ben saklambaç oynamam.)

LIKE (like )  Kalıbı 

LOVE  (love ) Kalıbı 

 Sevdiğimiz ve hoşlandığmız şeylerden bahsetiğimz zaman kullandığımız kelime kalıbı LIKE veya LOVE  kalıbıdır.

Mesela ben okulu severim deriz. Bunun ingiizce karşılığı I like school .

Like kalıbını örneklerle açıklayalım 

I like football. (Ben futbol severim.)

I like hide and seek. (Ben saklambaç severim.)

I like tennis. (Ben tenis severim.)

I like ice cream  ( ben dondurmayı severim )

I like flowers ( ben  çiçekleri severim )

I love run ( ben koşmayı severim )

I love jump ( ben zıplamayı severim

I love film ( ben film severim ) gibi.

I don’t like / dislike __________ . kalıbı ile sevilmeyen bir şey belirtilir.

I don’t like football. (Ben futbol sevmem.)

I don’t like films. (Ben filmleri sevmem.)

I don’t like seesaw. (Ben tahterevalli sevmem.)

I dislike golf. (Ben golf sevmem.)

I dislike hide and seek. (Ben saklambaç sevmem.)

I dislike tennis. (Ben tenis sevmem.)

Do you like / love__________ ? Soru kalıbı ile bir şeyi sevip vermediğiniz sorulur.

Do you like football? (Sen futbol sever misin?)

Do you like the Internet? (Sen internet sever misin?)

Do you like films? (Sen filmleri sever misin?)

Do you like hide and seek? (Sen saklambaç sever misin?)

Do you love table tennis? (Sen masa tenisi sever misin?)

Do you love volleyball? (Sen voleybol sever misin?)

Do you love leapfrog? (Sen birdirbir sever misin?)

Sorulan şeyi seviyorsanız, Yes, I do. şeklinde cevap verirsiniz.

Sorulan şeyi sevmiyorsanız, No, I don’t. şeklinde cevap verirsiniz.

 

Numbers Konu Anlatımı(1)

NUMBERS  Konu Anlatımı :

NUMBERS & A / AN & THERE IS / THERE ARE & HOW MANY

numbers-ingilizce-sayilar-konu-anlatimi

İngilizcede de Türkçede olduğu gibi sayılar vardır. Şimdi bu sayıları ve Türkçe karşılıklarını öğrenelim 

1 – One (Bir)
2- Two (iki)
3- Three (Üç)
4- Four (Dört)
5- Five (Beş)
6- Six (Altı)
7- Seven (Yedi)
8- Eight (Sekiz)
9- Nine (Dokuz)
10- Ten (On)
11- Eleven (Onbir)
12- Twelve (Oniki)
13- Thirteen (Onüç)
14- Fourteen (Ondört)
15- Fifteen (Onbeş)
16- Sixteen (Onaltı)
17- Seventeen (Onyedi)
18- Eighteen (Onsekiz)
19- Nineteen (Ondokuz)
20- Twenty (Yirmi)
10- Ten (On)
20- Twenty (Yirmi)
30- Thirty (Otuz)
40- Forty (Kırk)
50- Fifty (Elli)
60- Sixty (Altmış)
70- Seventy (Yetmiş)
80- Eighty (Seksen)
90- Ninety (Doksan)
100- A Hundred (Yüz)
1st – First (Birinci)
2nd- Second (İkinci)
3rd- Third (Üçüncü)
4th- Fourth (Dördüncü)
5th- Fifth (Beşinci)
6th- Sixth (Altıncı)
7th- Seventh (Yedinci)
8th- Eighth (Sekizinci)
9th- Ninth (Dokuzuncu)
10th- Tenth (Onuncu)

NUMBERS ( SAYILAR )

Bir nesnenin Kaç tane olduğunu ifade etmek için NUMBERS  (sayılar ) kullanılır.

One desk – two desks (bir sıra – iki sıra),

One board – five boards (bir yazı tahtası – beş yazı tahtası),

One book – six books (bir kitap – altı kitap) …

A/AN

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar.
Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir.

İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

A ve AN  kelimesi eşyanın isminden önce gelir 

Örnekler 

a pencil (bir kalem)

a book (bir kitap)

a teacher (bir öğretmen)

an apple (bir elma)

an engineer (bir mühendis)

an inspector (bir müfettiş)

a house

an animal

THERE is___ kalıbı 

Tek bir  eşyanın varlığını anlatmak için THERE IS __ kalıbını kullanırız.

There is ile ilgili örnekler 

There is a book ( bir kitap var )

There is a cleaner ( bir silgi var )

There is a teacher (bir öğretmen var. )

There is a desk  ( bir masa var )

There is a phone ( bir telefon var )

There is a printer ( bir yazıcı var )

There is a glasses ( bir gözlük var )

There is a bag ( bir çanta var )

There is an umbrella. (Bir şemsiye var.)

There is an apple. (Bir elma var.)

There is one board. (Bir yazı tahtası var.)

There Are___ Kalıbı

Bir yerdeki birden çok ise  There are __________ . kalıbı kullanılır.

Örneklerimize bakalım : 

There are two crayons. (İki (tane) renkli tebeşir var.)

There are three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)

There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)

There are four apples. (Dört (tane) elma var.)

There are two boards. (İki (tane) yazı tahtası var.)

There are ten books. (On (tane) kitap var.)

How many __________ ? Soru kalıbı

Bir nesnenin kaç adet olduğunu soran kalıp HOW  MANY ? kalıbıdır. HOW MANY  yerine HOW MANY ARE THERE  kalıbını da kullanabiliriz.

Örneklerle açıklayalım : 

How many pencils? (Kaç tane kurşun kalem var?)

Three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)

How many umbrellas are there? (Kaç tane şemsiye var?)

There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)

How many apples? (Kaç tane elma var?)

Four apples. (Dört (tane) elma var.)

How many boards are there? (Kaç tane yazı tahtası var?)

Five boards ( 5 tane yazı tahtası var )

Nesne veya nesnelerin nerede oldukları, in the classroom (sınıfın içinde), in your bag (çantanın içinde), on the table (masanın üzerinde) gibi yer bildiren eklerle belirtilir.

There are two crayons on the table.

(Masanın üzerinde iki tane renkli tebeşir var.)

There are two boards in the classroom.

(Sınıfın içinde iki yazı tahtası var.)

There are three apples in your bag.

(Çantanda üç tane elma var.)

Öğretmeniniz sayıyı bir panoda gösterip sorduğunda What is this? (Bu nedir?) kalıbını kullanabilir. Cevap ise, This is __________ . ile verilir.

What is this? (Bu nedir?)

This is One. (Bu, birdir.)

What is this? (Bu nedir?)

This is Ten. (Bu, ondur.)

What is this? (Bu nedir?)

This is Six. (Bu, altıdır.)

Kişinin yaşı, How old are you? (Kaç yaşındasın?) sorusu ile öğrenilir.

Cevapta ise I am __________ . yapısı kullanılır.

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am seven. (Yedi yaşındayım.)

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am ten. (On yaşındayım.)

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am five. (Beş yaşındayım.)

Kişinin telefon numarası, What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?) sorusu ile öğrenilir. Cevapta ise It is __________ . kalıbı kullanılır.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(410 24 53)

It is four – one – zero – two – four – five – three.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(924 86 75)

It is nine – two – four – eight – six – seven – five.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(523 46 87)

It is five – two – three – four – six – eight – seven.

in The Classroom Konu Anlatımı COMMANDS & REQUESTS & THAT IS & WHAT …

in The Classroom  Konu Anlatımı COMMANDS & REQUESTS & THAT IS & WHAT …

IN THE CLASSROOM (SINIFTA)

Bu ünitede sınıfımızın içindeki eşyaları kullanmayı  öğretmenimizin bizden istedikleri ve yapmasını istediği eylemleri ve sınıf içindeki eşyaları kullanmayı ve  o eşyaların neler olduğunu öğreneceğiz

İsterseniz örnek birkaç cümle ile başlayalım

Close the door! (Kapıyı kapatınız!)

Shut the door!(Kapıyı kapatınız!)

Open the door! (Kapıyı açınız!)

Sit down! (Oturunuz!)

Stand up! (Kalkınız!) vb…

Öğretmenimiz bu emirlerin yapılmasını bizden isterse yapmalıyız. Bu cümlelere Command diyoruz.

Örnekleri başka cümlelerle daha yapalım

Be quiet! – (Sessiz olun )

Listen to the teacher – )Öğretmeni dinleyin)

Do your homework – (Ödevinizi yapın)

Emir cümlelerinın önünde veya sonunda please (lütfen!) kelimesi varsa, bu yapıya da request (rica cümlesi) adı verilir.

Please, close the door! (Close the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız!)

Please, shut the door! (Shut the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız.)

Please, open the door! (Open the door, please!) (Lütfen, kapıyı açınız!)

Please, sit down! (Sit down, please!) (Lütfen, oturunuz!)

Please, stand up! (Stand up, please!) (Lütfen, ayağa kalkınız!)

Sınıfımızın içinde en çok hangi cümleleri kullanıyoruz.En çok kullandığımız bu cümlelerle ilgili örnekler verelim :

Glue the yam! (İpi yapıştırınız!)

Find the scissors! (Makası bulunuz!)

Follow the path! (Yolu takip ediniz!)

Look at the pictures on the left! (Sol taraftaki resimlere bakınız!)

Give me the book! (Kitabı bana ver!)

Draw a picture! (Resim çiziniz!)

Cut the paper! (Kâğıdı kesiniz!)

Clean the board! (Tahtayı siliniz!)

Open the window! (Pencereyi açınız!)

Close the window! (Pencereyi kapatınız!)

Be quiet ! ( sessiz olunuz )

Sınıfa bilerek veya bilmeyerek geç kaldığımızda öğretmenimize ve arkadaşlarımıza  EXCUES ME  demeliyiz. Yani özür dilerim demeliyiz.

Başka bir özür dileme cümlsi de I am sorry, teacher. I am late. ( üzgünüm , geç kaldım  ) demeliyiz.

Bir konuyu anlamadıysak I don’t underdtand  , Please repeat again ( lütfen tekrarlar mısınız ? demeliyiz.

Sınıf içindeki bazı aktiviteler için kullanılan emir cümlelerini kullanırsanız daha başarılı olursunuz. Bu Cümleler aşağıdaki gibidir. : 

Read! (Oku(yunuz)!)

Write! (Yaz(ınız)!

Speak (Talk)! (Konuş(unuz)!)

Underline! (Altını çiziniz!)

Circle! (Daire içine alınız!)

Paint (Colour)! (Boyayınız!)

Match! (Seçiniz!)

Draw! (Çiziniz!)

Ask! (Sorunuz!)

Birisinin söylediği sözü ifade etmek için Örneğin : 

Murat says ,open the window ( murat ”pencereyi açın” diyor ?

Merve says , please give me your pen ( Merve ”kalemini lütfen verir misin”, diyor ?

Arda says ,clean the board  ( Arda ” tahtayı siliniz ” diyor )

This is a …  Kaıbı

Şimdi sıra sınıf içindeki eşyaları tanımaya geldi. Bir eşyayı tanıtmak için this is a…  kalıbını kullanmalıyız.

Şimdi Bunu örneklerle açıklayalım :

This is a book ( bu bir kitap )

This is a cleaner  bu bir silgi )

This a pen ( bu bir kalem)

This is a bag ( bu bir çanta )

That is a sharpener ( bu bir kalem traş )

Tihs is a desk ( bu bir masa )

Tihs is a chair ( bu bir sandalye )

That İs a…  Kalıbı

Yakınımızda olmayan ama uzağımızda olan nesneler için That İs a _____  kalıbını kullanmalıyız.

That is a___  ile ilgili  örnekler aşağıdaki gibidir.

That is a pencil case. (Şu bir kalem kutusu.)

That is a desk. (Şu bir sıra.)

That is a notebook. (Şu bir defter.)

That is a sharpener. (Şu bir kalem tıraş.)

That is a ruler. (O bir cetvel.)

What is this ? Soru Kalıbı

Yakınımızda bulunan tek varlıklar için kullandığımız soru kalıbı  What is This soru kalıbıdır.

What is this ? sorusu  ile örnekler : 

What is this? (Bu nedir?) It is a chair. (O bir sandalye(dir).)

What is this? (Bu nedir?) It is a board. (O bir yazı tahtası(dır).)

What is this? (Bu nedir?) It is a desk. (O bir sıra(dır).)

What is this ? Soru Kalıbı

Uzağımızda  bulunan tek varlıklar için kullandığımız soru kalıbı  What is That ? soru kalıbını kullanmalıyız

What is that ? sorusu  ile ilgili örnekler :

What is that? (Şu nedir?) It is a book. (O bir kitap(dır).)

What is that? (Şu nedir?) It is a pencil. (O bir kurşun kalem(dir).)

What is that? (Şu nedir?) It is a ruler. (O bir cetvel(dir).)

What is that? (Şu nedir?) It is a board ( o bir tahtadır )

Hello Konu Anlatımı(1)

HELLO KONU ANLATIMI 

İngilizcede HELLO merhaba demektir.HELLO yerine Hİ !  da diyebiliriz.

Eski arkadaşlarımıza veya tanıdıklarımıza Hİ ! dieriz

Yeni tanıdığımız insanlara ise HELLO !  deriz.

İlk önce selamlaşma ile başlayalım :

Hello my close friends  (merhaba yakın arkadaşlarım) !

Hello koko ! ( Merhaba Koko )

Sabah uyandığımızda Good Morning diyebiliriz.

Goog Morning demek günaydın demektir.

Şimdi bunu örneklerle açıklayalım.

Good morning, teacher  ( günaydın öğretmenim )

God morning ,friends  ( günaydın arkadaşlar )

Good morning ,mum  ( günaydın anneciğim )

Gün içerisinde bir kaç tane zaman dilimi vardır.

Tünaydın  , İyiakşamlar , İyi geceler gibi .

Bunların ingilizce karşılığı  Good Afternoon , Good evening ve Good night olur

Hadi bunlarla ilgili örnekler yapalım

Good Afternoon Tünaydın demektir. öğlenleyin kullanırız genelde

Good afternoon ,uncle  ( Tünaydın amca )

Good afternoon , my sister  ( Günaydın kız kardeşim )

Good Evening demek iyi akşamlar demek. Akşamları söyleriz.

Goog evening , friends  ( iyi akşamllar arkadaşlar )

Good evening , teacher  ( iyi akşamlar öğretmenhim )

Good Night demek iyi geceler demektir. Geceleri yatmadan uyumadan önce söyleriz. 

İki örnekle bunları açıklayalım

Good night Ali  ( iyi geceler Ali )

Good night Merve ( iyi geceler Merve )

İsmimizi söylerken My name is____ kalıbını kullanmalıyız.

Örneğin : 

My name is Yasemin   ( benim adım yasemin )

My name is Çiğdem ( benim adım Çiğdem )

My name is Murat  ( benim adım Murat )

Kendimizi tanıtmaya başlarken  I am______ kalıbını kullanmalıyız.

Örneğin : 

I am Fatih ( Ben Mehmet )

I am Tülay  ( Ben Tülay )

I am Arda ( Ben Arda ) gibi..

Arkadaşınızın ismini sormak için What is your name? soru kalbını kullanırız 

-What is your name ? ( Senin adın nedir ?

-My name is Kerem ( Benim adım Kerem )

-What is your name ? ( Senin ismin nedir ?

– My name is Aylin ( Benim ismim Aylin ) gibi.

İngilizcede arkadaşınızı yada ailenizden birini başkasına tanıştırmak için 

şu örnek cümleleri kurarız.: 

-Çağla is my friend  ( ÇAğla benim arkadaşım )

-Oktay is my brother  ( Oktay benim abimdir )

Bir arkadaşınızın nasıl olduğunu sormak için HOW ARE YOU ? soru kalıbını sorarız :

Örneğin :

-How are you Kerem ?

-I am fine , thanks

Tanıştıktan sonra sizinle tanıştığıma memnun oldum demek için 

”Nice to meet you ”  kalıbını kullanabiliriz.

Nice to meet you ( sizinle tanıştığım için memnun oldum )gibi.

BAZI ÜLKE İSİMLERİ : 

Turkey ( Türkiye )

Germany  ( Almanya 

Japan  ( Japonya )

America  ( Amerika

England ( İngiltere )

Spain  ( ispanya )

Franca ( Fransa )

English Words ( ingilizce Kelimeler ) Konu Anlatımı (1)

WORDS KONU ANLATIMI (KELİMELER )

İngilizceyi ilk kez öğrenen ilkokul 2.sınıf talebelerine bu sözcük yani kelime alfabeleri eğitimi veriliyor.

İngilizce bazı kelimelerin anlamları ve Türkçe karşılıklarını öğrenelim

Önce bu kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını görelim:

action aksiyon
actually aslında
 
baby bebek
back arka
call aramak
dance  dans etmek
ear kulak
face yüz
game oyun
hair saç
information bilgi
jump zıplamak
key anahtar
lady kadın
man erkek
name isim
oxygen oksijen
paper kağıt
rain yağmur
school okul
table masa
uncle amca
verb fiil
yellow sarı

Nesnenin bir tane olduğunu a ya da an gösterir. İsmin ilk harfi sesli ise (yani o, u, i, e, aharflerinden birisi ise), önünde an kullanılır. Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz.

an umbrella (bir şemsiye)

an apple (bir elma)

an orange (bir portakal)

an orchestra (bir orkestra)

an ambulance (bir ambulans)

İsmin ilk harfi sessiz ise önünde a kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

a doctor (bir doktor)

a student (bir öğrenci)

a poster (bir afiş)

a zebra (bir zebra)

a school (bir okul)

a robot (bir robot)

a wagon (bir vagon)

That is a / an __________ . kalıbı ile uzaktaki tekil nesne gösterilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

That is a doctor. (Şu bir doktor.)

That is an ambulance. (Şu bir ambulans.)

That is a school. (Şu bir okul.)

That is an umbrella. (Şu bir şemsiye.)

That is a student. (Şu bir öğrenci.)

That is an egg. (Şu bir yumurta.)

That is a robot. (Şu bir robot.)

That is an orange. (Şu bir portakal.)

What is that? Sorusu ile uzaktaki nesnenin ne olduğu öğrenilir.

What is that? (Şu nedir?)

That is an umbrella. (Şu bir şemsiyedir.)

What is that? (Şu nedir?)

That is a kimono. (Şu bir kimonodur.)

What is that? (Şu nedir?)

That is an ambulance. (Şu bir ambulanstır.)

What is that? (Şu nedir?)

That is a robot. (Şu bir robottur.)

Öğretmeniniz konuyu anlatırken, elindeki resmi kullanabilir. O zaman da What is my card? (Benim resmim nedir?) sorusu ile resimdeki varlığın ne olduğunu sorar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is an umbrella. (O bir şemsiyedir.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is a robot. (O bir robottur.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is an egg. (O bir yumurtadır.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is a student. (O bir öğrencidir.)

Öğretmeniniz sınıf içinde bazı emir cümlelerini kullanabilir. Bu cümleler, size sınıf içinde nasıl davranacağınızı gösterir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Choose eight cards. (Sekiz kart seçiniz.)

Show me the ambulance card. (Ambulans resmini bana gösteriniz.)

loook at me  ( bana bakınız )

3.SINIF İNGİLİZCE KONULARI

İNGİLİZCE İLKOKUL 3.SINIF DERS KONU ANLATIMLARI

Konu mavi renkli konu başlıklarına tıklayarak konulara ulaşabilirsiniz. 

İyi Dersler.

bilecik escort yozgat escort kahramanmaras escort zonguldak escort diyarbakir escort kutahya escort erzincan escort tokat escort giresun escort kars escort