Kategori arşivi: 2.SINIF DERSLERİ

Bakımlı olmak için

KİŞİSEL BAKIM

Banyo yapmak,diş fırçalamak,tırnak kesmek,saçları taramak,elbiselerimizin temiz ve ütülü olması,elimizi yüzümüzü yıkamak   kişisel bakımımızla ilgilidir.

Bazılarını tek başımıza bazılarını aile büyüklerimizden yardım alarak yaparız.

Kişisel  bakımımız için tırnak makası, tarak,şampuan,havlu,sabundiş fırçası,diş macunu gibi malzemeler bize yardımcı olur.

Onluklar ve birlikler Konu Anlatımı ilkokul

ONLUKLAR VE BİRLİKLER 

onluklar ve birlikler

eve gelen escort
 

Rakamlar tek başlarına kendisini ifade ederler. iki rakam birleştiğinde sayıyı ifade eder

Örnek 

 1 ile 2 rakamını yan yana getirdiğimizde 12 sayısı elde edilir.

12’nin için içerisinde  1 tane 10 vardır .  1 tane de 2 vardır.

yani 12 ‘dir.

2 ile 7  yan yana getirdiğimizde ise  ise ortaya çıkan sayı 27 dir.

şimdi 27 sayısının içinde kaç tane onluk olduğuna bakalım  :

20 sayısı iki tane 10 dan oluşur. çünkü 10+10 = 20’dir.

7 ise bir tanedir. 

böylece 2 tane 10 luk  ile 7 tane birlik  bizlere 27 sayısını göstermiş oluyor.

Daha  anlaşılır şekilde anlatırsak : 

Elimizde bir yumurta kutusu var ve bu kutuda 10 tane yumurta var diyelim. Annemizin elinde ise kutu var . Ama annemizin kutusunun içinde 5 tane yumurta var.

Annemizin elindeki kutu ile bizim elimizdeki kutudaki yumurtaları toplarsak toplamları 15 eder

  Yani 10+5 =15 

1 tane 10 luk bizde 5 tane 1 lik ise annemizde. 

Onluklar ve Birlikler Örnek sorular : 

Aşağıdaki sayıların kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu yazınız.

76= 7 onluk + 6 birlik 

78=                        63=

20=                        53=

33=                        82=

10=                        14=

Aşağıda okunuşu verilen rakamları yazınız:

Elli dokuz:  = 59               

on sekiz 

Yetmiş beş:               

doksan dokuz:

On altı:                  

yirmi bir 

Otuz beş:                 

altmış:

 

 

 

 

 

Deste ve Düzine Konu Anlatımı

 

DESTE VE DÜZİNE

 

Deste nedir ?

bir deste

 

 

 

 

 

 

Deste: Aynı türden 10 tane  cismin eşyanın oluşturduğu kalabalığa deste denir.

Örneğin yukarıdaki resimde bir deste yani 10 tane domates  vardır. domatesleri sayabildiniz mi ?

Örnek:

7 kalem ve 3 silgi bir deste oluşturmaz.

11 silgi ve 4 defter bir düzine oluşturmaz.

10 silgi  bir destedir, 10 çanta bir destedir

 

not :  bir destenin deste olması için tek başına oluşması lazım.

yani iki tane farklı topluluğun toplamı 10 olsa bu deste olmaz.

 

Düzine Nedir ?

düzine

Düzine: Aynı tür  on iki varlıktan oluşan kalabalığa düzine denir.

12 misket bir düzine , 12 kalemtıraş bir düzine oluşturur.

Destelerle ve düzinelerle ilgili çok fazla problem oluşturabiliriz.

resimde 12 adet yumurta vardır. yani bir düzine yumurta vardır

 

Örnek Soru:

Annem  bana 3 deste silgi  aldı. 1 Tanesini kaybettim. Geriye kaç kalemim kaldı?

Cevap:  Öncelikle 3 deste silginin kaç adet olduğunu bulmalıyız

3 deste silgi  30 tanedir. yani 10+10+10 = 30 

Yani 3 tane 10 , 3 tane deste demektir. böylece 3 deste silginin 30 tane olduğunu öğrendik

Kaybedilen 1 deste silgi  10 adet olduğuna göre

30 dan 10 çıkardığımızda geriye 20 silgi kalem kalmıştır.

sorunun cevabı 20 ‘dir.

 

 

 

Uzunluk Ölçme Birimleri Kullanıyorum

Uzunluk Ölçme Birimleri Kullanıyorum

Uzunluk Ölçme Birimi METRE 
izmir escort

Hayatımızda bazı cisimlerin uzunluklarını parmak, karış, kulaç ayak ve adımlarla ölçeriz.

uzunluk birimi metre

 

 

 

 

 

  Parmaklarımız karılarımız kulaçlarımız  ayak ve adımllarımız  standart değillerdir. Bunlarla uzunlukl ölçmek doğru değildir. Çünkü herkesin kendine ait  karış kulaç, ayak, adım uzunlukları eşit değildir. hepsi birbirinden farklıdır. Bu yüzden uzunluk ölçü birimleri kullanılmaktadır.

Ölçümler yapılırken dünyanın  kabul ettiği ölçü birimleri kullanılır. Herkesin kabul ettiği uzunluk ölçme birimi  METREdir.

  Uzunluk ölçme aracı metredir.

 Metre  küçük (m) harfiyle gösterilir.

  Bir metreyi 100 eşit  parçaya bölersek  100 tane eşit parça meydana gelir . Bu eşit parçalardan her birinin  uzunluğu santimetre adını alır . Santimetre bir metreden küçük olan uzunlukğu ölçmemiz içindir. Santimetre kısaca ( cm ) ile gösteririz.

Değrlendirme Sorususunu yanıtlayınız

 Aşağıdaki uzunlukları toplayınız.

       santimetre    santimetre     santimetre

a)           20               +                        7       = ………………

 

b)           60              +                       12       = ……………….

 

c)           80               +                       21    = ………………

 

ç)           36              +                       12       = ……………….

Yüz,Köşe,Ayrıt

Yüz,Köşe,Ayrıt

Geometri Nedir ? 

izmir escort bayan
Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalıdır.

Geometrik cisimlerimizi tanıyalım 
Dikdörtgenler Prizması:
8 köşesi, 6 dikdörtgen yüzeyi ve 12 ayrıtı olan kapalı şekle dikdörtgenler prizması denir.

geometrik cisim

 

 

 

 

 

 

 

Kare Prizma:
8 köşesi, 6 yüzeyi ve 12 ayrıtı olan karşılıklı 2 yüzeyi kare olan kapalı şekle kare prizma denir.
kare prizma

 

 

 

 

 

 

 

Üçgen prizma:
6 köşesi 9 ayrıtı ve 5 yüzeyi olan, karşılıklı 2 yüzeyi üçgen olan kapalı şekle üçgen prizma denir.

üçgen prizma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silindir 

Silindirin 3 yüzü vardır, ayrıtı ve köşesi yoktur.Alt ve üst yüzleri birbirine eşittir.

Eğri yan yüzü vardır.

geometrik silindir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koni 

Koninin 2 yüzü vardır, ayrıtı ve köşesi yoktur. Alt yüzü ve eğri yan yüzü vardır.

geometri koni

Geometrik Cisimler ve Uzunlukları

Geometrik Cisimler ve Uzunlukları

Geometri Nedir ? 

yabancı escort
geometrik cisimler

Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalıdır.

 

Geometrik cisimlerimizi tanıyalım 
Dikdörtgenler Prizması:
8 köşesi, 6 dikdörtgen yüzeyi ve 12 ayrıtı olan kapalı şekle dikdörtgenler prizması denir.

Dikdörtgenler prizmasının özellikleri : 6 adet dikdörtgenin birleşmesi ile oluşur.

Örnek olarak kibrit kutusu gibidir.

geometrik cisim

 

 

 

 

 

 

 

 

Kare Prizma:
8 köşesi, 6 yüzeyi ve 12 ayrıtı olan karşılıklı 2 yüzeyi kare olan kapalı şekle kare prizma denir.
kare prizma

 

 

 

 

 

 

 

Üçgen prizma:
6 köşesi 9 ayrıtı ve 5 yüzeyi olan, karşılıklı 2 yüzeyi üçgen olan kapalı şekle üçgen prizma denir.

üçgen prizma

 

 

 

 

 

Silindir 

Silindirin 3 yüzü vardır, ayrıtı ve köşesi yoktur.Alt ve üst yüzleri birbirine eşittir.

Eğri yan yüzü vardır.

geometrik silindir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koni 

Koninin 2 yüzü vardır, ayrıtı ve köşesi yoktur. Alt yüzü ve eğri yan yüzü vardır.

geometri koni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF GÖRSEL SANATLAR KONULARI

 

HAYAT BİLGİSİ

A OKUL HEYECANIM TEMASI KONU ÖZETLERİ

OKULA HAZIRIM

Okulda daha başarılı olabilmek için aşağıdakilere dikkat etmeliyiz.

1.Okula zamanında gidebilmek için sabah zamanında uyanmak.

2.Kahvaltı yapmak.

3.Okula zamanında gitmek.

4.Derste öğretmeni dikkatli dinlemek.

5.Okul dönüşü dinlenmek.

6.Günlük tekrar yapmak.

7.Ödevleri yapmak.

7.Kıyafetleri ve okul çantasını hazırlamak.

8.Zamanında yatmak.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  de disiplinli ve planlı çalıştığı için başarılı olmuştur. Verdiği kararları mutlaka uygulamıştır.Siz de onun gibi planlı ve disiplinli çalışmalısınız.Çok başarılı olmalısınız.

UNUTTUĞUM BİR ŞEY VARMI

Okul çantamızı ders programına hazırlamalıyız. Böylelikle okulda yapılan derslerden ve etkinliklerden geri kalmayız .Örneğin Türkçe dersimiz varsa mutlaka Türkçe ders ve çalışma kitabı,Türkçe defteri,özet defteri,sözlük ve yazım kılavuzumuz yanımızda olmalıdır.Görsel Sanatlar dersi yoksa resim defteri ve boya götürmemize gerek yoktur

KİŞİSEL BAKIM

Banyo yapmak,diş fırçalamak,tırnak kesmek,saçları taramak,elbiselerimizin temiz ve ütülü olması,elimizi yüzümüzü yıkamak   kişisel bakımımızla ilgilidir.

Bazılarını tek başımıza bazılarını aile büyüklerimizden yardım alarak yaparız.

Kişisel  bakımımız için tırnak makası, tarak,şampuan,havlu,sabundiş fırçası,diş macunu gibi malzemeler bize yardımcı olur.

KURALLAR BİZİM İÇİN

Yaşamın her alanında kurallar vardır. Kurallar işlerin yolunda gitmesi ve toplum  düzeninin sağlanması  için  gereklidir.Okul kuralları,trafik kuraları,hukuk kuralları.gelenek görenek ve ananelerden kaynaklanan kurallar yaşamımızı biçimlendirir. Kurallara uymazsak birçok sorunla karşılaşırız. Kargaşa ve düzensizlik olur.

 

Okul kuralları şunlardır:

Okulu ve sınıfı temiz tutmak.

Okuldan izinsiz ayrılmamak.

Giriş-çıkış saatlerine dikkat etmek.

Koridorda ve sınıflarda koşmamak.

Sınıfta öğretmen varsa kapıyı çalarak girmek.

Ders zili çaldığında sınıfa girmek ve yerimize oturmak.

Ders sırasında bir şey yememek.

Elektrik ve suyu gereksiz kullanmamak.

Arkadaşlarımızla iyi geçinip,kavga etmemek.

Sınıfta parmak kaldırmadan konuşmamak.

Bize verilen görevler yerine getirmek.

SINIFTA SEÇİM VAR

Demokrasi  halkın kendini yönetecek kişileri özgürce seçimle belirlemesidir. Demokratik ortamlarda insanlar birbirlerinin düşüncelerine saygı gösterirler.Zorlama ve baskı yapılmaz.Biz de sınıfımızda bir seçim yaptık.Bu seçimle başkan ve başkan yardımcısını seçtik.Okul temsilcisini seçtik.Demokratik bir biçimde kulüplerde görev alacak öğrencileri seçtik.Kulüplerde kendi bünyelerinde kulüp temsilcilerini seçimle belirlediler. Sınıfımızdaki seçimlerde sandık ve oy pusulası kullandık. Hepimiz birer seçmen olduk.

Ülkemiz de demokratik bir ülkedir. Cumhuriyet ile yönetilir.Cumhuriyet halkın  seçimler yoluyla kendi kendini  yönettiği bir yönetim şeklidir.

Mustafa Kemal Atatürk demokratikleşme yolunda ilk adımı 23 NİSAN 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM)  açarak atmıştır.

29 EKİM 1923 te de CUMHURİYET ilan edilmiştir.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Okulumuz bünyesinde kurulan kulüpler öğrencilerin özgüvenini,demokrasi anlayışlarını,cesaret,sorun çözme,paylaşım ,dayanışma, sorumluluk ,yeteneklerinin farkına varma,proje uygulama,araştırma yapma gibi duygu ve yeteneklerini  geliştirmelerine yardımcı olur.Her kulüp kedi amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalarla öğrencilere olumlu davranışlar kazandırır.

BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız BAĞIMSIZLIK sembolümüzdür.

Bayrak milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eder.Bayrağımıza saygı göstermekle milletimize saygı göstermiş oluruz. Bayrak ve Marşlar ait olduğu ülkeyi temsil ederler.Hangi ülkeye ait olursa olsun hiçbir bayrağa saygısızlık edilmemelidir.

1921 yılına kadar bir milli marşımı yoktu.Türkiye  Büyük Millet Meclisi MİLLİ  MARŞ YARIŞMASI düzenledi.Katılan pek çok eser arasından MEHMET AKİF ERSOY un yazdığı İSTİKLAL MARŞI adlı şiir birinci oldu ve mili marş olarak belirlendi.ZEKİ ÜNGÖR Tarafından bestelendi.

Bayrak töreninde bayrağımız göndere çekilir.Biz de hazır ol vaziyetinde durup İstiklal Marşı’na  eşlik ederiz.

DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENELİM

Sağlıklı büyüyebilmek için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Her besin grubundan yeterli miktarda yemeliyiz.

Et ve et ürünleri,süt ve süt ürünleri,yumurta ve baklagillerde  boyumuzu uzatan ve yaralarımızı iyileştiren proteinler vardır.Protein içeren besinler bizi büyütüp,geliştirirler.

Sebze ve meyvelerde bizi hastalıklardan koruyan,vücut direncimizi artıran vitaminler vardır.Vitamin eksikliklerinde pek çok hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Ekmek,makarna,pilav ,kek ve pastalarda bize enerji veren karbonhidratlar  vardır.

Şeker ve yağ da bize enerji  verir.

Çok şeker tüketmek dişlerimize ve sağlığımıza zarar verir.Her  besinden yeterli miktarda yemeliyiz.Çok fazla yemek yemek de çok az yemek yemek de doğru değildir.Çok yiyip  az hareket ederek obezite hastası yani şişman olmak da sağlığımızı tehdit edip birçok hastalığa sebep olur.

BENZERLİK VE FARKLILIKLARIMIZ

Dünyada hiçbir insan birbirinin aynı değildir.İnsanlar benzer ve farklı özelliklere sahiptir.Herkesin farklı yetenekleri vardır.Kimimiz resim, kimimiz spor ,kimimiz matematik,kimimiz müzik, kimimiz satranç ,kimimiz okuma alanında başarılıyızdır.Kimimizi kitap okumayı,kimimiz resim yapmayı,kimimiz masal dinlemeyi sever.Bazılarımız yardımsever,Bazılarımız esprili,bazılarımız şişman,bazılarımız yardımseverdir. Benzer ve farklı yönlerimiz bizi birbirimize yakınlaştırıp arkadaşlığımızı  güçlendirmelidir.Birbirimize hoşgörülü olmalı anlayış göstermeli,destek olmalıyız.

 

BU OKUL HEPİMİZİN

Okul ve sınıf eşyalarımız temiz ve özenli kullanmalıyız.Çünkü bizden sonra başka öğrenciler de bu eşyaları kullanacak.Onlara temiz ve yıpranmamış eşyalar bırakmalıyız.Vatanını seven bireyler ülke malına zarar vermezler. Okul ve sınıf eşyalarına zarar vermezler.Suyu elektriği boşa harcamazlar.

Okul eşyaları:Panolar,çöp kutuları,yangın tüpleri,oturma bankları,bilgisayarlar vb.

Sınıf eşyaları:Sıra ve masalar,öğretmen masası,sınıf dolabı(kitaplığı),yazı tahtası,panolar,şeref köşesi,küre,cetvel,tebeşir,tahta kalemi,silgi,harita çöp kutusu,öğrenci dolabı,bilgisayar,projeksiyon,çöp kutusu.

TAŞITLAR

Ulaşım ve taşımacılıkta kullandığımız birçok araç vardır.Bunları hareket ettikleri yerlere  göre gruplandırabiliriz.

HAVA TAŞITLARI

Uçak,helikopter,balon,zeplin

SU TAŞITLARI

Gemi,yelkenli,feribot,tekne,yat.

KARA TAŞITLARI

Otomobil,tren,tramvay,kamyon,kamyonet,minibüs,otobüs,bisiklet,motosiklet,tır,traktör.

 

Trafik kuralları

Ulaşım yollarını kullanan insanların ve taşıtların uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulması can güvenliğimiz açısından oldukça önemlidir.

Karşıdan karşıya geçmek için yaya geçitlerini kullanmalıyız. Yaya geçidi olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmalıyız. Yol boş ise hızlı adımlarla karşıya geçmeliyiz.

Yaya kaldırımının sağından yürümeliyiz. Park halinde bulunan taşıtların arasından geçmemeliyiz. Trafik ışıklarına ve trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

Trafik ışıkları yayalar ve taşıtlar için farklı anlamlar taşımaktadır.

Taşıtlar için kırmızı ışık yandığında, yayalar için yeşil ışık yanmaktadır. Taşıtlar için yeşil ışık yandığında ise yayalar kırmızı ışık yanar. Yayalar ise geçmek için beklemelidirler.

 

Güvenli Geçiş Yerleri

1-Üst Geçit 2-Alt Geçit 3-Okul Geçidi
4-Trafik Polisi 5-Yaya Geçidi 6-Trafik Lambaları

 

TRAFİK İŞARETLERİ

Bisiklet Yolu Taşıt Giremez Hız Sınırı Dikkat
Işıklı İşaret Cihazı Bisiklet Giremez Yol Çalışması Okul Geçidi

 

TRAFİKTE YAPMAMIZ GEREKENLER

1-Güvenli geçiş yerlerini kullanmalıyız. 2-Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmeliyiz.
3-Bisikletler için ayrılan yolları kullanmalıyız. 4-Yaya kaldırımlarının sağından yürümeliyiz.
5-Trafik işaretlerine ve trafik polisinin işaretlerine  uymalıyız. 6-Araçlarda emniyet kemeri kullanmalıyız.

 

VÜCUDUMUZ DEĞERLİDİR

 

VÜCUDUMUZ  VE  BÖLÜMLERİ

Vücudumuz  üç  ana bölümden  oluşur.Bunlar:

1- Baş

2- Gövde

3- Kollar  ve bacaklardır.

Başımız,  gövdemize   boynumuzla bağlanır. Kollarımızın gövdemize  bağlandığı yere ise omuz  denir. Bacaklarımızın bağlandığı yer ise kalça  adını alır.

 

İnsanların  beş tane duyu organı vardır.

      GÖZ  

 

      KULAK   

 

    BURUN      

 

      DİL    

       DERİ     

 

Vücudumuzun sağlıklı olması için aşağıda belirtilenlere dikkat etmeliyiz.

1.Delici,kesici aletlerle oyun oynamamalıyız.

2.Birbirimizi itmemeli, kovalamamalı,vurmamalıyız.

3.Yüksek yerlerden atlamamalıyız.

4.Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

5.Açıkta satılan yiyeceklerden almamalıyız.

6.Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeliyiz.

7.Öğün atlamamalıyız.

8.Spor yapmalıyız.

9.Hastalıklardan korunmak için aşı olmalıyız.

10.Hava durumuna göre giyinmeliyiz.

11.Temizliğe dikkat etmeli,sık sık ellerimizi sabunlu suyla yıkamalıyız.

12.Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.

13.Terliyken soğuk su içmemeliyiz.

 1. Sınıfımızı  ve evimizi sık sık havalandırmalıyız.

15.Dişlerimizi fırçalamalıyız.

İNSAN İLİŞKİLERİMİZ

Arkadaşlarımızın bazı davranışları bizi üzer,bazı davranışları ise mutlu eder.İnsan ilişkilerimizde nezakete hep dikkat etmeli empati kurmalıyız.NEZAKET karşımızdaki insanlara nazik ve kibar davranmak demektir.Bazı nezaket ifadeleri şunlardır:LÜTFEN,,RİCA EDERİM,TEŞEKKÜR EDERİM ,MEMNUN OLDUM,GÜNAYDIN,İYİ GÜNLER,ÖZÜR DİLERİM. Konuşmalarımızda bu ifadelere yer vermeliyiz.EMPATİ ise kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak düşünmektir.Yapılan davranış bize yapılmış olsa ne hissedeceğimizi düşünmeli ona göre hareket etmeliyiz.

                               MESLEKLER VE ÖZELLİKLERİ

Çevremizde  çeşitli meslekleri yapan insanlar vardır.İnsanların yardımlaşma ihtiyacı sebebiyle meslekler ortaya çıkmıştır.Her meslek önemli  ve özeldir.Bütün meslekler farklı özelliklere sahip olmayı gerektirir. Sahip olmaları gereken ilk özellik alanında eğitim almış olmalarıdır.Bunun dışında öğretmenler çocukları sevmeli,güler yüzlü,bilgili,araştırmacı,açık fikirli,Türkçeyi etkili ve doğru kullanan ve iyi bir dinleyici ,

Doktorlar sabırlı, yardımsever,insanları seven

Çiftçi toprağı,bitkileri ve hayvanları seven,ağır ve yorucu işlere dayanıklı,

Veteriner hayvanları seven,

Hakim adaletli,önyargısız,tarafsız ve bağımsız,

İtfaiyeci cesur,çabuk karar verebilen,dikkatli,soğukkanlı olmalı.

Meslek:Öğretmenlik            Meslek:Doktor

Yaptığı iş:Eğitim-Öğretim Yaptığı iş:Sağlık

Yapıldığı yer:Okullar             Yapıldığı yer:Hastane

 

Meslek:Hakim          Meslek:İtfaiye

Yaptığı iş:Adalet                                 Yaptığı iş:Yangın söndürme ve kurtarma

Yapıldığı yer:Adliye mahkeme                    Yapıldığı yer:Olay yeri

 

BİLİNÇLİ TÜKETELİM

Alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.Paramızı çarçur etmemeli önce temel ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz.İnsanların temel ihtiyaçları;

BESLENME,BARINMA VE GİYİNME dir.

Bilinçli tüketici olmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz.

1.Alışverişte ihtiyaçlara öncelik vermeli.

2.Satın alınacak malın bütçesine uygun olup olmadığına bakmalı.

3.Alacağı malın sağlamlığına dikkat etmeli.

4.Tüketici haklarını bilmeli ve haklarına sahip çıkmalı.

5.Kaynakları(elektrik, su,kömür, doğal gaz),araç ve gereçleri özenli ve ihtiyacı kadar kullanır.

6.Alışveriş öncesi liste yapar. İhtiyaçlarını ön sıraya koyar. İsteklerini son sıraya koyar.

Okulda da kaynakları özenli ve dikkatli kullanmalıyız. Su ile işimiz bitince musluğu mutlaka kapatalım. Hava sıcakken soba yada kaloriferi yakmayalım.Sınıfımız aydınlıkken ışık yakmak gereksizdir.Böyle durumlarda ışıkları kapatalım.Kullanmadığımız bilgisayar ve diğer elektrikli aletleri kapalı tutalım.

UNUTMA VATANINI SEVEN KAYNAKLARI BİLİNÇLİ KULLANIR.

ATATÜRK ÜN OKUDUĞU OKULLAR VE BU OKULLARIN BULUNDUĞU ŞEHİRLER

Mahalle Mektebi-SELANİK

Şemsi Efendi İlkokulu-SELANİK

Selanik Askeri Ortaokulu-SELANİK

Manastır Askeri İdadisi-MANASTIR

Harp Okulu-İSTANBUL

Harp Akademisi-İSTANBUL(Bu okuldan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve aynı yıl orduya katılmıştır.)

CUMHURİYET BAYRAMI

Birinci Dünya Savaşı’nda ülkemiz yenilmiş ,yurdumuz işgal edilmişti.Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu kurtarmak için 19 Mayıs 1919( BİN DOKUZ YÜZ ON DOKUZ) da Samsun’a çıktı.Yurdumuzu kurtarmak için çalışmalara başladı.Amasya,Erzurum,Sivas’ta toplantılar yaptı.Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde düşmanla mücadele  etti.Atatürk milletin  temsilcilerini 23 NİSAN 1920 (BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ) Ankara’ya çağırdı.Ankara’ya gelen temsilcilerle TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Nİ (TBMM) açtı.Böylelikle yeni Türk devletinin temelleri atılmış oldu.Yurdumuzun dört bir yanında çok çetin savaşlar yapıldı.Zaferler kazanıldı.

Yeni bir Türk devleti kuruldu.29 Ekim 1923(BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ ÜÇ) tarihinde CUMHURİYET  yönetim kabul edildi. Meclis Mustafa Kemal i Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Devletimizin kuruluş günü olan 29 Ekim’de CUMHURİYET  BAYRAMI nı kutluyoruz.

BAYRAMLARIMIZ

Dini Bayramlar:

1-Kurban Bayramı

2-Ramazan Bayramı.

Milli Bayramlar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

KİTAPLARDAN  ÖĞRENMEK

Aradığımız bilgileri bulabilmek için kaynak kitaplardan yararlanırız.Bunlar sözlük,ansiklopedi,

yazım kılavuzu,deyimler sözlüğü,atasözleri ve özdeyişler sözlüğü gibi kaynak kitaplardır.

Kelimelerin anlamlarını sözlükten,kelimelerin doğru yazılışını yazım kılavuzundan,deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden,atasözleri ve özdeyişleri atasözleri ve özdeyişler sözlüğünden, öğrenmek istediğimiz diğer bilgileri ansiklopedilerden öğrenebiliriz.Aradığımız kitapları kütüphanelerden bulabiliriz.Kitabı bulduğumuzda İÇİNDEKİLER bölümüne bakarak sayfa numarasını öğrenip o sayfayı açarız.Böylece aradığımız bilgiye ulaşırız.

SORUN ÇÖZME YÖNTEMİ

Sorunu açıklayınız.

Sorunun nedenlerini bulunuz.

Çözüm yollarını araştırınız.

En uygun çözüm yolunu belirleyiniz.

Belirlediğiniz çözüm yolunu uygulayınız.

B BENİM EŞSİZ YUVAM TEMASI

YAŞADIĞIMIZ YER

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Her canlının kendine has bir yuvası vardır.Yuvalarımız bizi soğuktan,sıcaktan ve tehlikelerden korur.

Aşağıda canlılar ve yaşadıkları yerler eşleştirilmiştir.

İnsan-EV Tavuk,kaz,ördek,horoz-KÜMES   Köpek-KULÜBE   İnek-AHIR

Koyun,keçi-AĞIL  Örümcek-Ağ  Arı-KOVAN     Ayı,kurt-İN(MAĞARA)

Kuş çeşitleri ağaç,çatı veya kayalıklara yaptıkları YUVALAR

 

GÜNEŞ HANGİ YÖNDEN DOĞAR

YÖNLER

 

Güneş in doğduğu yöne doğru sağ kolumuzu uzatsak sağ kolumuzun gösterdiği yön DOĞU,sol kolumuzun gösterdiği yön BATI,Önümüz KUZEY.arkamız  GÜNEY dir.

ADRESİNİ ÖĞREN

Bir kütüphaneye,bir kulübe üye olmak ,bir arkadaşımızın bize mektup göndermesi ya da kaybolduğumuzda ailemizi bulmak için adresimizi öğrenmeliyiz.Evimize veya aile büyüklerimize ulaşmak için evimizin adresini ve aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz.

Bir adreste belirtmemiz gerekenler

MAHALLE,CADDE,SOKAK  ADLARI BİNA NUMARASI SEMT/İLÇE VE İL ADI İLE BAZI DURUMLARDA POSTA KODU dur.

 

İLETİŞİM

KİŞİSEL İLETİŞİM ARAÇLARI:Telefon,mektup,faks,posta kartı

Telefon,tanıdıklarımızla iletişim kurmamızı sağlayan kişisel ve işitsel bir iletişin aracıdır.

Telefonla konuşmamıza iyi dileklerle başlamalı,kendimizi tanıtmalı,kiminle görüşeceğimizi ve arama sebebimizi  belirtmeli,çok uzun konuşmamalı,iyi dileklerle konuşmaya son vermeli telefonu arayanın kapatması beklenmelidir.

Mektup:Haberleşme amacıyla yazıp gönderdiğimiz kağıda denir.Yazılı iletişim aracıdır.

 

Mektup Örneği

24.01.2014

Sevgili teyzeciğim,

Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Vereceğim habere çok sevineceksin. Bu sömestr tatilinde yanınıza geleceğim.

Annemler de çok iyi, sizlere selamları var.

Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden  öperim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi

Çevre sokak No:15/     06164 Çankaya-ANKARA          

                                                                  ALİ AY

 

ZARF ÖRNEĞİ

PUL

GÖN: Ali Ay

Cumhuriyet Mahallesi

Çevre sok. No:15/3

06164 Çankaya / ANKARA

                                                                                   Sayın Çağla Güler

Çarşı Mah. Fırın sok  No 14/ 234480         Eminönü – İSTANBUL                     

          Faks:Yazılı belgeleri istenilen yerlere anında göndermek için kullanılır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Televizyon,radyo,bilgisayar,kitap,gazete ve dergi.

1) TELEVİZYON: Görsel ve işitsel kitle iletişim aracıdır.

2) RADYO: Sadece işitsel kitle iletişim aracıdır.

Televizyonu yakından ve uzun süre izlememeliyiz. Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesini çok açmamalıyız. Bize yararı olan programları izlemeliyiz

3) BİLGİSAYAR:  İnternetle dünyanın dört bir yanıyla iletişim sağlarız.Görsel,işitsel ve yazılı iletişim aracıdır.

Çok uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmek sağlığımızdan hem de vaktimizden kayıplara sebep olur.

4) KİTAP,GAZETE VE DERGİ: Halkı    aydınlatan yazılı  iletişim araçlarıdır.

İLETİŞİMDE ÇALIŞAN GÖREVLİLER

Postacı,spiker,kameraman,muhabir,gazetecidir.

ORGANLARIM GÖREV BAŞINDA

Beyin :Vücudumuzu yöneten organdır.Kafamızda kafatasının içindedir.

Mide:Sindirimle görevli organımızdır.Karın boşluğunda sol tarafta bulunur.Yediğimiz besinleri küçük parçalara ayırıp bulamaç haline getirerek bağırsaklara gönderir.Mide sağlığı için yiyecekleri iyi çiğnemeli,çok soğuk ve çok sıcak  yiyecekler tüketmemeliyiz.

Akciğerler:İki tane akciğerimiz vardır.Göğüs boşluğumuzda bulunur.Nefes alıp vermemizi sağlar.Ağız ve burundan gelen hava buralarda temizlenerek kalbe gönderilir.Akciğer sağlığı için sigara ve alkolden uzak durmalı,bol bol havası temiz olan yerlerde dolaşmalı,kalabalık ve havasız ortamlarda fazla durmamalısınız.

Kalp:Sol göğüs boşluğunda akciğerlerin arasındadır.Akciğerlerin temizlediği kan kalbe gelir.Kalp  de kanı bütün vücuda pompalar.Vücutta kirlenen kanı temizlemesi için tekrar akciğerlere gönderir.Kalp sağlığı için beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Bağırsaklar:İnce ve kalın bağırsaklarımız vardır.Sindirim organlarımızdandırlar.

SOFRA DAVRANIŞLARI

Yemek yiyecek olanlarla sofraya birlikte oturulmalı.

Yemeğe herkesle birlikte başlanmalı.

Ağızda yemek varken konuşmamalı.

Yemekte peçete kullanmalı.

Tabak, bardak, çatal, ve kaşık tek kişi  tarafından  kullanılmalı.

Sofrayı ve yemeği hazırlayanlara teşekkür edilmeli.

Tabağa yiyeceğimiz kadar yemek almalı.

Yemek yerken ağız şapırdatılmamalı.

Yemek yerken çatal ve kaşık.bıçak kullanılmalı.

PLANLIYIM ,BAŞARILIYIM

Günlük haftalık işlerimizi kendimize  göre bir program yaparak planlamalıyız.İşlerimizi planlamak ve planlı programlı çalışmak başarımızı artırır.Zamanı verimli kullanmamıza yarar.

Siz de kendinize uygun günlük ve haftalık birer plan yapınız.

 

2.SINIF MÜZİK KONULARI

TEMEL MÜZİK BİLGİLERİ

Müzik Nedir?

*Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine de tanımlamaya çalışırsa şöyle diyebiliriz: Müzik, insanların hislerini, düşüncelerini,  doğadan aldıklarını ve bazen de salt doğayı anlatan, ifade eden, düzenlenmiş seslerdir. En ilkel çağlardan beri var olduğu bilinmektedir.

Ses

Herhangi bir cisimden çıkan ses dalgalarının hava aracılığıyla kulağımıza ulaşmasına ses denir.
Ritim

Seslerin belirli bir süre içerisinde ahenkli ve düzenli sıralanmasını sağlayan unsurdur.

Solfej

“okuma” anlamına gelir. Notaları adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okumaya denir.

Bona

Sesleri sadece adları ve süreleriyle okumaya denir.

Vuruş

Bir müzik yapını okurken süreleri oranlayıp ölçülendirebilmek için uygulanan yönteme vuruş denir. Vuruş ölçü esas alınarak yapılır.El, ayak veya başka materyallerle uygulanabilir.

Porte

*Notaların üzerine yazıldığı beş çizgi, dört eşit aralıktan oluşan şekle porte ya da dizek adı verilir. Notalar portenin üzerinde aldıkları yere göre birbirinden ayırt edilir.

Nota

*Seslerin yüksekliklerini ve sürelerini gösteren işaretlere nota denir. Şöyle düşünebiliriz: Yazıdaki harflerin yerine müzikte notalar vardır. Her nota belli bir sesi işaret eder. Nota okumayı bilen bir kişi, notalara bakarak hem o sesin yüksekliğini (incelik-kalınlık ayrımını), hem de o notanın ne kadar süreyle devam edeceğini (çalınacağını ya da söyleneceğini) anlar.

müzik1

7 adet nota ismi vardır: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. Bu notalar İngiliz sistemine göre harflerle de adlandırılır. Sırasıyla şöyledir: Do:C, Re:D, Mi:E, Fa:F, Sol:G, La:A, Si:B.

müzik2

Anahtarlar

3 çeşit anahtar vardır: Sol, Fa ve Do.

Sol Anahtarı:

Sol anahtarı adını sol notasından alır. Portenin ortasından (alttan 2. Çizgiden) başlar ve dolayısıyla burada yer alan nota “sol” adını alır.

müzik3

2.SINIF İNGİLİZCE KONULARI

İNGİLİZCE 2.SINIF KONU BAŞLIKLARI

VVVVVV

(Words) Konu Anlatımı

(Hello!) Konu Anlatımı

 (In The Classroom) Konu Anlatımı : COMMANDS & REQUESTS & THAT IS & WHAT 

 (Numbers) Konu Anlatımı : NUMBERS & A / AN & THERE IS / THERE ARE & HOW MANY

 (Colours) Konu Anlatımı : COLOURS & LIKE & LOVE & DISLIKE & WHO & HOW MANY …

 (In The Playground) Konu Anlatımı : LET’S & THE SIMPLE PRESENT TENSE & LIKE & LOVE .

 (Body Parts) Konu Anlatımı : LOOK AT & POINT TO & SHOW ME & COUNT & TOUCH & DRAW …

 (Pets) Konu Anlatımı : WHAT & WHERE & ON / IN / UNDER / NEAR & THERE IS / ARE & HOW MANY & HAVE / HAS GOT …

(Fruits) Konu Anlatımı : LET’S & IMPERATIVES & HOW MANY & THE SIMPLE PRESENT TENSE …

(Animals) Konu Anlatımı : CAN & LIKE & DISLIKE ...

 

WORDS KONU ANLATIMI (KELİMELER )

 

İngilizceyi ilk kez öğrenen ilkokul 2.sınıf talebelerine bu sözcük yani kelime alfabeleri eğitimi veriliyor.

İngilizce bazı kelimelerin anlamları ve Türkçe karşılıklarını öğrenelim

Önce bu kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını görelim:

action aksiyon
actually aslında
 
baby bebek
back arka
call aramak
dance  dans etmek
ear kulak
face yüz
game oyun
hair saç
information bilgi
jump zıplamak
key anahtar
lady kadın
man erkek
name isim
oxygen oksijen
paper kağıt
rain yağmur
school okul
table masa
uncle amca
verb fiil
yellow sarı

 

Nesnenin bir tane olduğunu a ya da an gösterir. İsmin ilk harfi sesli ise (yani o, u, i, e, aharflerinden birisi ise), önünde an kullanılır. Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz.

an umbrella (bir şemsiye)

an apple (bir elma)

an orange (bir portakal)

an orchestra (bir orkestra)

an ambulance (bir ambulans)

İsmin ilk harfi sessiz ise önünde a kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

a doctor (bir doktor)

a student (bir öğrenci)

a poster (bir afiş)

a zebra (bir zebra)

a school (bir okul)

a robot (bir robot)

a wagon (bir vagon)

That is a / an __________ . kalıbı ile uzaktaki tekil nesne gösterilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

That is a doctor. (Şu bir doktor.)

That is an ambulance. (Şu bir ambulans.)

That is a school. (Şu bir okul.)

That is an umbrella. (Şu bir şemsiye.)

That is a student. (Şu bir öğrenci.)

That is an egg. (Şu bir yumurta.)

That is a robot. (Şu bir robot.)

That is an orange. (Şu bir portakal.)

What is that? Sorusu ile uzaktaki nesnenin ne olduğu öğrenilir.

What is that? (Şu nedir?)

That is an umbrella. (Şu bir şemsiyedir.)

What is that? (Şu nedir?)

That is a kimono. (Şu bir kimonodur.)

What is that? (Şu nedir?)

That is an ambulance. (Şu bir ambulanstır.)

What is that? (Şu nedir?)

That is a robot. (Şu bir robottur.)

Öğretmeniniz konuyu anlatırken, elindeki resmi kullanabilir. O zaman da What is my card? (Benim resmim nedir?) sorusu ile resimdeki varlığın ne olduğunu sorar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is an umbrella. (O bir şemsiyedir.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is a robot. (O bir robottur.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is an egg. (O bir yumurtadır.)

What is my card? (Benim kartım nedir?)

That is a student. (O bir öğrencidir.)

Öğretmeniniz sınıf içinde bazı emir cümlelerini kullanabilir. Bu cümleler, size sınıf içinde nasıl davranacağınızı gösterir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Choose eight cards. (Sekiz kart seçiniz.)

Show me the ambulance card. (Ambulans resmini bana gösteriniz.)

loook at me  ( bana bakınız )

HELLO KONU ANLATIMI 

 

İngilizcede HELLO merhaba demektir.HELLO yerine Hİ !  da diyebiliriz.

Eski arkadaşlarımıza veya tanıdıklarımıza Hİ ! dieriz

Yeni tanıdığımız insanlara ise HELLO !  deriz.

 

İlk önce selamlaşma ile başlayalım :

 

Hello my close friends  (merhaba yakın arkadaşlarım) !

Hello koko ! ( Merhaba Koko )

 

 

Sabah uyandığımızda Good Morning diyebiliriz.

Goog Morning demek günaydın demektir.

 

Şimdi bunu örneklerle açıklayalım.

 

Good morning, teacher  ( günaydın öğretmenim )

God morning ,friends  ( günaydın arkadaşlar )

Good morning ,mum  ( günaydın anneciğim )

 

Gün içerisinde bir kaç tane zaman dilimi vardır.

Tünaydın  , İyiakşamlar , İyi geceler gibi .

Bunların ingilizce karşılığı  Good Afternoon , Good evening ve Good night olur

 

Hadi bunlarla ilgili örnekler yapalım

 

Good Afternoon Tünaydın demektir. öğlenleyin kullanırız genelde

Good afternoon ,uncle  ( Tünaydın amca )

Good afternoon , my sister  ( Günaydın kız kardeşim )

 

 

Good Evening demek iyi akşamlar demek. Akşamları söyleriz.

Goog evening , friends  ( iyi akşamllar arkadaşlar )

Good evening , teacher  ( iyi akşamlar öğretmenhim )

 

Good Night demek iyi geceler demektir. Geceleri yatmadan uyumadan önce söyleriz. 

İki örnekle bunları açıklayalım

Good night Ali  ( iyi geceler Ali )

Good night Merve ( iyi geceler Merve )

 

 

İsmimizi söylerken My name is____ kalıbını kullanmalıyız.

 

Örneğin : 

My name is Yasemin   ( benim adım yasemin )

My name is Çiğdem ( benim adım Çiğdem )

My name is Murat  ( benim adım Murat )

 

Kendimizi tanıtmaya başlarken  I am______ kalıbını kullanmalıyız.

 

Örneğin : 

I am Fatih ( Ben Mehmet )

I am Tülay  ( Ben Tülay )

I am Arda ( Ben Arda ) gibi..

 

Arkadaşınızın ismini sormak için What is your name? soru kalbını kullanırız 

 

-What is your name ? ( Senin adın nedir ?

-My name is Kerem ( Benim adım Kerem )

 

-What is your name ? ( Senin ismin nedir ?

– My name is Aylin ( Benim ismim Aylin ) gibi.

 

İngilizcede arkadaşınızı yada ailenizden birini başkasına tanıştırmak için 

şu örnek cümleleri kurarız.: 

 

-Çağla is my friend  ( ÇAğla benim arkadaşım )

-Oktay is my brother  ( Oktay benim abimdir )

 

Bir arkadaşınızın nasıl olduğunu sormak için HOW ARE YOU ? soru kalıbını sorarız :

Örneğin :

 

-How are you Kerem ?

-I am fine , thanks

 

Tanıştıktan sonra sizinle tanıştığıma memnun oldum demek için 

”Nice to meet you ”  kalıbını kullanabiliriz.

Nice to meet you ( sizinle tanıştığım için memnun oldum )gibi.

 

BAZI ÜLKE İSİMLERİ : 

 

Turkey ( Türkiye )

Germany  ( Almanya 

Japan  ( Japonya )

America  ( Amerika

England ( İngiltere )

Spain  ( ispanya )

Franca ( Fransa )

 

IN THE CLASSROOM COMMANDS & REQUESTS & THAT IS & WHAT… 

in The Classroom  Konu Anlatımı COMMANDS & REQUESTS & THAT IS & WHAT …

IN THE CLASSROOM (SINIFTA)

Bu ünitede sınıfımızın içindeki eşyaları kullanmayı  öğretmenimizin bizden istedikleri ve yapmasını istediği eylemleri ve sınıf içindeki eşyaları kullanmayı ve  o eşyaların neler olduğunu öğreneceğiz

İsterseniz örnek birkaç cümle ile başlayalım

Close the door! (Kapıyı kapatınız!)

Shut the door!(Kapıyı kapatınız!)

Open the door! (Kapıyı açınız!)

Sit down! (Oturunuz!)

Stand up! (Kalkınız!) vb…

Öğretmenimiz bu emirlerin yapılmasını bizden isterse yapmalıyız. Bu cümlelere Command diyoruz.

 

Örnekleri başka cümlelerle daha yapalım

Be quiet! – (Sessiz olun )

Listen to the teacher – )Öğretmeni dinleyin)

Do your homework – (Ödevinizi yapın)

Emir cümlelerinın önünde veya sonunda please (lütfen!) kelimesi varsa, bu yapıya da request (rica cümlesi) adı verilir.

Please, close the door! (Close the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız!)

Please, shut the door! (Shut the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız.)

Please, open the door! (Open the door, please!) (Lütfen, kapıyı açınız!)

Please, sit down! (Sit down, please!) (Lütfen, oturunuz!)

Please, stand up! (Stand up, please!) (Lütfen, ayağa kalkınız!)

Sınıfımızın içinde en çok hangi cümleleri kullanıyoruz.En çok kullandığımız bu cümlelerle ilgili örnekler verelim :

Glue the yam! (İpi yapıştırınız!)

Find the scissors! (Makası bulunuz!)

Follow the path! (Yolu takip ediniz!)

Look at the pictures on the left! (Sol taraftaki resimlere bakınız!)

Give me the book! (Kitabı bana ver!)

Draw a picture! (Resim çiziniz!)

Cut the paper! (Kâğıdı kesiniz!)

Clean the board! (Tahtayı siliniz!)

Open the window! (Pencereyi açınız!)

Close the window! (Pencereyi kapatınız!)

Be quiet ! ( sessiz olunuz )

 

Sınıfa bilerek veya bilmeyerek geç kaldığımızda öğretmenimize ve arkadaşlarımıza  EXCUES ME  demeliyiz. Yani özür dilerim demeliyiz.

Başka bir özür dileme cümlsi de I am sorry, teacher. I am late. ( üzgünüm , geç kaldım  ) demeliyiz.

Bir konuyu anlamadıysak I don’t underdtand  , Please repeat again ( lütfen tekrarlar mısınız ? demeliyiz.

 

Sınıf içindeki bazı aktiviteler için kullanılan emir cümlelerini kullanırsanız daha başarılı olursunuz. Bu Cümleler aşağıdaki gibidir. : 

Read! (Oku(yunuz)!)

Write! (Yaz(ınız)!

Speak (Talk)! (Konuş(unuz)!)

Underline! (Altını çiziniz!)

Circle! (Daire içine alınız!)

Paint (Colour)! (Boyayınız!)

Match! (Seçiniz!)

Draw! (Çiziniz!)

Ask! (Sorunuz!)

 

Birisinin söylediği sözü ifade etmek için Örneğin : 

Murat says ,open the window ( murat ”pencereyi açın” diyor ?

Merve says , please give me your pen ( Merve ”kalemini lütfen verir misin”, diyor ?

Arda says ,clean the board  ( Arda ” tahtayı siliniz ” diyor )

 

This is a …  Kaıbı

Şimdi sıra sınıf içindeki eşyaları tanımaya geldi. Bir eşyayı tanıtmak için this is a…  kalıbını kullanmalıyız.

Şimdi Bunu örneklerle açıklayalım :

 

This is a book ( bu bir kitap )

This is a cleaner  bu bir silgi )

This a pen ( bu bir kalem)

This is a bag ( bu bir çanta )

That is a sharpener ( bu bir kalem traş )

Tihs is a desk ( bu bir masa )

Tihs is a chair ( bu bir sandalye )

 

That İs a…  Kalıbı

Yakınımızda olmayan ama uzağımızda olan nesneler için That İs a _____  kalıbını kullanmalıyız.

 

That is a___  ile ilgili  örnekler aşağıdaki gibidir.

That is a pencil case. (Şu bir kalem kutusu.)

That is a desk. (Şu bir sıra.)

That is a notebook. (Şu bir defter.)

That is a sharpener. (Şu bir kalem tıraş.)

That is a ruler. (O bir cetvel.)

 

What is this ? Soru Kalıbı

Yakınımızda bulunan tek varlıklar için kullandığımız soru kalıbı  What is This soru kalıbıdır.

 

What is this ? sorusu  ile örnekler : 

What is this? (Bu nedir?) It is a chair. (O bir sandalye(dir).)

What is this? (Bu nedir?) It is a board. (O bir yazı tahtası(dır).)

What is this? (Bu nedir?) It is a desk. (O bir sıra(dır).)

 

What is this ? Soru Kalıbı

Uzağımızda  bulunan tek varlıklar için kullandığımız soru kalıbı  What is That soru kalıbını kullanmalıyız

What is that ? sorusu  ile ilgili örnekler :

What is that? (Şu nedir?) It is a book. (O bir kitap(dır).)

What is that? (Şu nedir?) It is a pencil. (O bir kurşun kalem(dir).)

What is that? (Şu nedir?) It is a ruler. (O bir cetvel(dir).)

What is that? (Şu nedir?) It is a board ( o bir tahtadır )

 

NUMBERS  Konu Anlatımı :

NUMBERS & A / AN & THERE IS / THERE ARE & HOW MANY

numbers-ingilizce-sayilar-konu-anlatimi

 

İngilizcede de Türkçede olduğu gibi sayılar vardır. Şimdi bu sayıları ve Türkçe karşılıklarını öğrenelim 

1 – One (Bir)
2- Two (iki)
3- Three (Üç)
4- Four (Dört)
5- Five (Beş)
6- Six (Altı)
7- Seven (Yedi)
8- Eight (Sekiz)
9- Nine (Dokuz)
10- Ten (On)
11- Eleven (Onbir)
12- Twelve (Oniki)
13- Thirteen (Onüç)
14- Fourteen (Ondört)
15- Fifteen (Onbeş)
16- Sixteen (Onaltı)
17- Seventeen (Onyedi)
18- Eighteen (Onsekiz)
19- Nineteen (Ondokuz)
20- Twenty (Yirmi)
10- Ten (On)
20- Twenty (Yirmi)
30- Thirty (Otuz)
40- Forty (Kırk)
50- Fifty (Elli)
60- Sixty (Altmış)
70- Seventy (Yetmiş)
80- Eighty (Seksen)
90- Ninety (Doksan)
100- A Hundred (Yüz)
1st – First (Birinci)
2nd- Second (İkinci)
3rd- Third (Üçüncü)
4th- Fourth (Dördüncü)
5th- Fifth (Beşinci)
6th- Sixth (Altıncı)
7th- Seventh (Yedinci)
8th- Eighth (Sekizinci)
9th- Ninth (Dokuzuncu)
10th- Tenth (Onuncu)

NUMBERS ( SAYILAR )

Bir nesnenin Kaç tane olduğunu ifade etmek için NUMBERS  (sayılar ) kullanılır.

One desk – two desks (bir sıra – iki sıra),

One board – five boards (bir yazı tahtası – beş yazı tahtası),

One book – six books (bir kitap – altı kitap) …

A/AN

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar.
Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir.

İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

A ve AN  kelimesi eşyanın isminden önce gelir 

Örnekler 

a pencil (bir kalem)

a book (bir kitap)

a teacher (bir öğretmen)

an apple (bir elma)

an engineer (bir mühendis)

an inspector (bir müfettiş)

a house

an animal

THERE is___ kalıbı 

Tek bir  eşyanın varlığını anlatmak için THERE IS __ kalıbını kullanırız.

There is ile ilgili örnekler 

There is a book ( bir kitap var )

There is a cleaner ( bir silgi var )

There is a teacher (bir öğretmen var. )

There is a desk  ( bir masa var )

There is a phone ( bir telefon var )

There is a printer ( bir yazıcı var )

There is a glasses ( bir gözlük var )

There is a bag ( bir çanta var )

There is an umbrella. (Bir şemsiye var.)

There is an apple. (Bir elma var.)

There is one board. (Bir yazı tahtası var.)

There Are___ Kalıbı

Bir yerdeki birden çok ise  There are __________ . kalıbı kullanılır.

Örneklerimize bakalım : 

There are two crayons. (İki (tane) renkli tebeşir var.)

There are three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)

There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)

There are four apples. (Dört (tane) elma var.)

There are two boards. (İki (tane) yazı tahtası var.)

There are ten books. (On (tane) kitap var.)

How many __________ ? Soru kalıbı

Bir nesnenin kaç adet olduğunu soran kalıp HOW  MANY ? kalıbıdır. HOW MANY  yerine HOW MANY ARE THERE  kalıbını da kullanabiliriz.

Örneklerle açıklayalım : 

How many pencils? (Kaç tane kurşun kalem var?)

Three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)

How many umbrellas are there? (Kaç tane şemsiye var?)

There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)

How many apples? (Kaç tane elma var?)

Four apples. (Dört (tane) elma var.)

How many boards are there? (Kaç tane yazı tahtası var?)

Five boards ( 5 tane yazı tahtası var )

Nesne veya nesnelerin nerede oldukları, in the classroom (sınıfın içinde), in your bag (çantanın içinde), on the table (masanın üzerinde) gibi yer bildiren eklerle belirtilir.

There are two crayons on the table.

(Masanın üzerinde iki tane renkli tebeşir var.)

There are two boards in the classroom.

(Sınıfın içinde iki yazı tahtası var.)

There are three apples in your bag.

(Çantanda üç tane elma var.)

Öğretmeniniz sayıyı bir panoda gösterip sorduğunda What is this? (Bu nedir?) kalıbını kullanabilir. Cevap ise, This is __________ . ile verilir.

What is this? (Bu nedir?)

This is One. (Bu, birdir.)

What is this? (Bu nedir?)

This is Ten. (Bu, ondur.)

What is this? (Bu nedir?)

This is Six. (Bu, altıdır.)

Kişinin yaşı, How old are you? (Kaç yaşındasın?) sorusu ile öğrenilir.

Cevapta ise I am __________ . yapısı kullanılır.

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am seven. (Yedi yaşındayım.)

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am ten. (On yaşındayım.)

How old are you? (Kaç yaşındasın?)

I am five. (Beş yaşındayım.)

Kişinin telefon numarası, What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?) sorusu ile öğrenilir. Cevapta ise It is __________ . kalıbı kullanılır.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(410 24 53)

It is four – one – zero – two – four – five – three.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(924 86 75)

It is nine – two – four – eight – six – seven – five.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)

(523 46 87)

It is five – two – three – four – six – eight – seven.

IN THE PLAYGORUND Konu Anlatımı :

LET’S & THE SIMPLE PRESENT TENSE

LIKE & LOVE

Simple Present Tense  ( şimdiki zaman )

Bu ünitede hergün veya günlük yaptığımız hareketler veya davranışlar anlatılacaktır. Bazı bilmediğimiz kelimeleri de öğrenmiş olacağız

Öğreneceğimiz yeni kelimelerden bazıları şunlardır : 

jump

play

run

walk 

drink 

smile

dance

play football

play basketball

play golf 

play tennis 

LETS__! 

Yapacağımız bir hareketi yapılmasını önermek için kullanılan kelime LETS__! olur.

Örneklerle bunu anlatalım 

Let’s dance! (Dans edelim!)

Let’s run! (Koşalım!)

Let’s walk! (Yürüyelim!)

Let’s sing! (Şarkı söyleyelim!)

Let’s play football! (Futbol oynayalım!)

Let’s skip a rope! (İp atlayalım!)

Let’s fly a kite! (Uçurtma uçuralım!)

Let’s ride a bicycle! (Bisitlete binelim!)

Let’s climb a tree! (Ağaca tırmanalım!)

Let’s play hide and seek! (Saklambaç oynayalım!)

Sürekli ve sık sık yaptığımız hareketler  anlatmak için I (ben )  kelimesini kullanırız.

Bu yaptığımız hareketler sürekli yaptığımız için simple present tense ( geniş zaman ) zamanıdır

Örnekler 

I sing. (Ben şarkı söylerim.)

I swing. (Ben salıncakta sallanırım.)

I play leapfrog. (Ben birdirbir oynarım.)

I play hide and seek. (Ben saklambaç oynarım.)

I ride a bicycle. (Ben bisiklet binerim.)

I sing. (Ben şarkı söylerim.)

I walk. (Ben yürürüm.)

I skip a rope. (Ben ip atlarım.)

I run. (Ben koşarım.)

Yaptığımız hareketler her zaman sıklıkla yaptığımız hareketler ise  ALWAYS  (herzaman ) , OFTEN ( sıklıkla ) , SOMETIMES  ( bazen )  kelimelerini kullanırız.

I always run. (Ben daima koşarım.)

I sometimes play football. (Ben bazen futbol oynarım.)

I often jump. (Ben sık sık zıplarım.)

I often talk ( ben sık sık konuşurum )

I often play tennis  ( ben sık sık tenis oynarım )

Kendimizi tanıtmak için ise I am Çiğdem ,  I dance kalıbını kullanırız.

I am Gülay  I play basketball. (Ben Gülay . Ben basketbol oynarım.)

I am john   I play basketball. (Ben  John  . Ben basketbol oynarım.)

Do you __________ ? Kalıbı bir eylemin – sizin tarafınızdan – yapılıp yapılamadığını sorar.

Do you dance? (Sen dans eder misin?)

Do you run? (Koşar mısın?)

Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)

Do you skip a rope? (Sen ip atlar mısın?)

Do you walk? (Sen yürür müsün?)

Do you play volleyball? (Sen voleybol oynar mısın?)

Do you play bowling? (Sen bowling oynar mısın?)

Do you sing? (Sen şarkı söyler misin?)

Do you climb a tree? (Sen ağaca tırmanır mısın?)

Sorulan hareketi yapıyorsanız, Yes, I do. şeklinde cevap verirsiniz.

Do you swing? (Sen salıncakta sallanır mısın?)

Yes, I do. (Evet, ben salıncakta sallanırım.)

Do you run? (Sen koşar mısın?)

Yes, I do. (Evet, ben koşarım.)

Sorulan hareketi yapamıyorsanız, No, I don’t. şeklinde cevap verirsiniz.

Do you dance? (Sen dans eder misin?)

No, I don’t. (Hayır, ben dans etmem.)

Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)

No, I don’t. (Hayır, ben saklambaç oynamam.)

LIKE (like )  Kalıbı 

LOVE  (love ) Kalıbı 

 Sevdiğimiz ve hoşlandığmız şeylerden bahsetiğimz zaman kullandığımız kelime kalıbı LIKE veya LOVE  kalıbıdır.

Mesela ben okulu severim deriz. Bunun ingiizce karşılığı I like school .

Like kalıbını örneklerle açıklayalım 

I like football. (Ben futbol severim.)

I like hide and seek. (Ben saklambaç severim.)

I like tennis. (Ben tenis severim.)

I like ice cream  ( ben dondurmayı severim )

I like flowers ( ben  çiçekleri severim )

I love run ( ben koşmayı severim )

I love jump ( ben zıplamayı severim

I love film ( ben film severim ) gibi.

I don’t like / dislike __________ . kalıbı ile sevilmeyen bir şey belirtilir.

I don’t like football. (Ben futbol sevmem.)

I don’t like films. (Ben filmleri sevmem.)

I don’t like seesaw. (Ben tahterevalli sevmem.)

I dislike golf. (Ben golf sevmem.)

I dislike hide and seek. (Ben saklambaç sevmem.)

I dislike tennis. (Ben tenis sevmem.)

 

 

Do you like / love__________ ? Soru kalıbı ile bir şeyi sevip vermediğiniz sorulur.

Do you like football? (Sen futbol sever misin?)

Do you like the Internet? (Sen internet sever misin?)

Do you like films? (Sen filmleri sever misin?)

Do you like hide and seek? (Sen saklambaç sever misin?)

Do you love table tennis? (Sen masa tenisi sever misin?)

Do you love volleyball? (Sen voleybol sever misin?)

Do you love leapfrog? (Sen birdirbir sever misin?)

Sorulan şeyi seviyorsanız, Yes, I do. şeklinde cevap verirsiniz.

Sorulan şeyi sevmiyorsanız, No, I don’t. şeklinde cevap verirsiniz.

 (Body Parts) Konu Anlatımı :

LOOK AT & POINT TO & SHOW ME & COUNT & TOUCH & DRAW …

Body Parts (Vucudun Parçaları) bölümünde, vücudumuzda bulunan gözle görülen organlarımızı  öğreneceğiz

Ünitemizde vücudumuzda bulunan organlar şunlardır :

Head (baş, kafa)

mouth (ağız)

nose (burun)

eye (göz)

ear (kulak)

hand (el);

knee (diz);

finger (parmak);

toe (ayak parmağı);

leg (bacak);

foot (ayak);

arm (kol);

body(vucut);

shoulder (omuz);

chest (göğüs);

lip (dudak);

elbow(dirsek);

neck (boyun);

hair (saç);

stomach(mide) …

Bazı sıfatları da öğreneceğiz.

Long (uzun); short (kısa); small (küçük); big (büyük), gibi …

Daha önce öğrendiğimiz this is a __  ile this an__  kalıbını hatırladınız mı . İşte bu kalıbı  şimdi bedenimizdeki organları tanıtırken kullanacağiz 

This is  a head  ( bu bir baş, kafa)

This a nose  ( bu bir  burun )

This a leg ( bu bir  ayak )

This a finger  ( bu bir parmak )

This is an eye ( bu bir göz )

This is a lip ( bu bir  dudak )

What is this__ ? soru kalıbını daha önce öğrenmiştir. şimdi bu soruyu vücudumla ilgili organları öğrenmek için soralım

What is this ?( bu nedir )

  it is a  nose

What is this ?( bu nedir )

 it is a lip (  bu bir dudak )

What is this ? ( bu nedir )

  it is a head ( bu bir baş )

What is this ? ( bu nedir )

it is an eye ( bu bir göz )

What is this ?( bu nedir )

it is an finger  ( bu bir  parmak )

These are __________ . ile yakındaki nesnelerin varlığını gösteriyordu. (Tekil isim, çoğul yapılırken sonuna – s eki getirilir. – Foot (ayak) kelimesinin çoğulu feet (ayaklar)dır. Tooth (diş) kelimesinin çoğulu teeth (dişler)dir. Bu kurala uymaz! -)

These are eyes. (Bunlar gözler)

These are ears. (Bunlar kulaklar.)

These are fingers. (Bunlar parmaklar.)

These are hands. (Bunlar eller.)

What are these? Yapısı ile yakındaki nesnelerin ne olduğu sorulur.

What are these? (Bunlar nedir?)

These are hands. (Bunlar eller.)

What are these? (Bunlar nedir?)

These are fingers. (Bunlar parmaklar.)

What are these? (Bunlar nedir?)

These are legs. (Bunlar bacaklar.)

What are these? (Bunlar nedir?)

These are feet. (Bunlar ayaklar.)

Point to __________ ! ile nesne(ler) gösterilir.

Point to my hands! (Ellerimi göster!)

Point to my mouth! (Ağzımı göster!)

Point to my knees! (Dizlerimi göster!)

Point to my ears! (Kulaklarımı göster!)

Point to my head! (Kafamı göster!)

Point to my nose! (Burnumu göster!)

Point to my toes! (Ayak parmaklarımı göster!)

Point to my feet! (Ayaklarımı göster!)

Look at __________ ! ile nesnelere bakılması istenir.

Look at my eyes! (Gözlerime bak!)

Look at my nose! (Burnuma bak!)

Look at my hands! (Ellerime bak!)

Look at my teeth! (Dişlerime bak!)

Show me __________ ! ile nesne(ler)nin gösterilmesi istenir.

Show me your nose! (Bana burnunu göster!)

Show me your eyes! (Bana gözlerini göster!)

Show me your feet! (Bana ayaklarını göster!)

Show me your teeth! (Bana dişlerini göster!)

Count ___________ ! ile nesne(ler)nin sayılması istenir.

Count your fingers! (Parmaklarını say!)

Count your ears! (Kulaklarını say!)

Count your eyes! (Gözlerini say!)

Count your teeth! (Dişlerini say!)

Touch ___________ ! ile nesne(ler)ye dokunulması istenir.

Touch your nose! (Burnuna dokun!)

Touch your head! (Başına dokun!)

Touch your right foot! (Sağ ayağına dokun!)

Touch your left shoulder! (Sol omzuna dokun!)

Draw __________ ! ile resim çizilmesi istenir.

Draw a head! (Bir kafa çiz!)

Draw two eyes! (İki göz çiz!)

Draw a leg! (Bir bacak çiz!)

Draw an arm! (Bir el çiz!)

Raise your hand! (Elini kaldır!) demektir.

I have got __________ . yapısı ile sahip olduğun nesne(ler) anlatılır.

I have got two eyes. (Ben iki göze sahibim.)

I have got two ears. (Ben iki kulağa sahibim.)

I have got one nose. (Ben bir buruna sahibim.)

I have got ten fingers. (Ben on parmağa sahibim.)

I have got two arms and two legs. (Ben iki kola ve iki bacağa sahibim.)

I have got short black hair. (Ben kısa siyah saçlara sahibim.)

I have got two green eyes. (Ben iki yeşil göze sahibim.)

I have got a big nose. (Ben büyük bir burna sahibim.)

I have got brown hair. (Ben kahverengi saçlara sahibim.)

I have got two long legs. (Ben iki uzun bacağa sahibim.)

I have got two long arms. (Ben iki uzun kola sahibim.)

How many __________ ? yapısı ile nesneden kaç taneye sahip olunduğu sorulur.

How many hands have you got? (Kaç tane ele sahipsin?)

I have got two hands. (Ben iki ele sahibim.)

How many eyes have you got? (Kaç tane göze sahipsin?)

I have got two eyes. (Ben iki göze sahibim.)

How many fingers have you got? (Kaç tane parmağa sahipsin?)

I have got ten fingers. (On tane parmağa sahibim.)

How many noses have you got? (Kaç tane buruna sahipsin?)

I have got one nose. (Ben bir burna sahibim.)

Look at __________ ! ile nesnelere bakılması istendiğini öğretmiştik.

Look at my eyes! I have got two eyes.

(Gözlerime bak! Ben iki göze sahibim.)

Look at my ears! I have got two ears.

(Kulaklarıma bak! Ben iki kulağa sahibim.)

Look at my nose! I have got one nose.

(Burnuma bak! Ben bir buruna sahibim.)

Look at my fingers! I have got ten fingers.

(Parmaklarıma bak! Ben on parmağa sahibim.)

PETS  Konu Anlatımı :

WHAT & WHERE & ON / IN / UNDER / NEAR & THERE IS / ARE & HOW MANY & HAVE / HAS GOT …

Bu Ünitemizde ingilizcede PETS anlamına gelen evlerde beslediğimiz evcil hayvanların ve diğer hayvanların  neler olduğunu onların nerede olduğunu , kaç tane ve hangi nesnenin neresinde olduğunu öğreneceğiz

pets

PETS (Evlerde Beslenen Evcil Hayvanlar ve Diğer Hayvanlar )

Frog : kurbağa

Dog : köpek

Snake : yılan

Donkey : eşek

Hamster : cırlak sıçan

Sheep : koyun

Butterfly : kelebek

Bird : kuş

Fish : balık

Rabbit : tavşan
Mouse : fare

Duck : ördek

Turkey : hindi
Hen : tavuk

Cat : kedi

Turtle : kaplumbağa

Cock : horoz

Parrot : papağan
Horse : at

frog : kurbağa

Snake : yılan
Butterfly : kelebek

cat : kedi dog : köpek turtle : kaplumbağa
bird : kuş fish : balık rabbit : tavşan
mouse : fare duck : ördek turkey : hindi
hen : tavuk cock : horoz parrot : papağan
horse : at donkey : eşek hamster : cırlak sıçan
sheep : koyun frog : kurbağa snake : yılan
butterfly : kelebek aquarium : akvaryum

What is this? sorusu ile ile yakındaki nesne veya canlının ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

What is this? (Bu ne?) / This is a turtle. (Bu bir kaplumbağa.)
What is this? (Bu ne?) / This is a fish. (Bu bir balık.)
What is this? (Bu ne?) / This is a rabbit. (Bu bir tavşan.)

What are these / those? sorusu ile yakındaki / uzaktaki nesnelerin ve canlıların ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

What are these? (Bunlar ne?) These (They) are horses. (Bunlar (Onlar) atlar.)
What are those? (Bunlar ne?) Those (They) are snakes. (Şunlar (Onlar) yılanlar.)
What are these? (Bunlar ne?) These (They) are donkeys. (Bunlar (Onlar) eşekler.)

My favourite pet is __________ . kalıbı ile kişinin en sevdiği evcil hayvan belirtiler.

My favourite pet is a dog. (En sevdiğim hayvan köpektir.)
My favourite pet is a frog. (En sevdiğim hayvan kurbağadır.)
My favourite pet is a donkey. (En sevdiğim hayvan eşektir.)

Where ile nesne veya canlının nerede olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

Where is the dog? (Köpek nerede?) / The dog is on the table. (Köpek masanın üzerinde.)
Where is the cat? (Kedi nerede?) / The cat is in the box. (Kedi kutunun içinde.)
Where is the rabbit? (Tavşan nerede?) / The rabbit is under the table. (Tavşan masanın altında.)
Where is the horse? (At nerede?) / The horse is near the donkey. (At eşeğin yanında.)

There is / There are ile bir yerdeki tekil veya çoğul nesnenin / canlının varlığını anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.

There is cock in the room. (Odada (Odanın içinde) bir horoz var.)
There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir kurbağa var.)
There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki kedi var.)
There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)

How many ile nesne veya canlının kaç tane olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

– How many cock are there in the garden? (Bahçede kaç tane horoz var?)
– There is a cock in the garden. (Bahçede bir horoz var.)
– How many frogs are there on the table? (Masanın üzerinde kaç tane kurbağa var?)
– There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir tane kurbağa var.)
– How many cats are there under the bed? (Yatağın altında kaç tane kedi var?)
– There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki tane kedi var.)
– How many hamsters are there near the mouse? (Farenin yanında kaç tane hamster var?)
– There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)

Evimizdeki hayvanların renklerini söylemeyi de öğreniyoruz. Örnekleri inceleyiniz.

The turtle is brown. (Kaplumbağa kahverengidir.)
The rabbit is white. (Tavşan beyazdır.)
The parrot is blue. (Papağan mavidir.)
There is a white rabbit. (Beyaz bir tavşan var.)
There is a grey cat. (Gri renkli bir kedi var.)

Have got / has got kalıpları ile kişi veya kişilerin sahip olduğu nesneler anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.

I have got a brown horse. (Ben, kahverengi bir ata sahibim.)
I have got a long snake. (Ben, uzun bir yılana sahibim.)
Rose has got a clever parrot. (Rose, akıllı bir papağana sahip.)

 

 

Fruits ( Meyveler)

FIRUITS  ( Meyveler)

LET’S

IMPERATIVES

HOW MANY

THE SIMPLE PRESENT TENSE

Bu Ünitemizde günlük olarak yediğimiz meyvelerin ingilizcedeki anlamlarını , kaç tane olduğunu , niçin yediğmizi  ve bu meyvelerin renklerini öğreneceğiz.

Bu kelimeleri kesinlikle öğrenmeliyiz.

Şimdi konumuzda kullanacağımız meyve isimlerini örnek olarak yazalım .

toplu meyve

apple : elma strawberry : çilek cake : kek
pizza : pizza banana : muz melon : kavun
lemon : limon grapefruit : greyfurt grapes : üzüm; üzüm tanesi
orange : portakal watermelon : karpuz peach : şeftali
broccoli : brokoli ; karnıbahar water : su honey : bal
milk : süt cheese : peynir fruit juice : meyva suyu
sandwich : sandviç chocolate : çikolata ice-cream : dondurma
cherry : kiraz pineapple : ananas kiwi : kivi
apricot : kayısı plum : erik mango : mango

 These are ____ They  are ___  Kalıbı

Bu kalıp, çoğul sebze ve meyvaların adını ve rengini söylememize yarar.

Örnekleri inceleyiniz.

These are oranges. They are orange. (Bunlar portakallar. Onlar turuncu renkte.)
These are grapes. They are green. (Bunlar üzüm. Onlar yeşil renkte.)
These are lemons. They are yellow. (Bunlar limonlar. Onlar sarı renkte.)

– WHAT IS THİS? & WHAT ARE THESE? –

Bu soru kalıpları ile (yakındaki) tekili ve çoğul nesnenin ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

– What is this? / – It is an cake. (- Bu nedir? / – O bir kek.)
– What is this? / – It is a broccoli. (- Bu nedir? / – O bir karnabahar (brokoli))
– What are these? / – They are strawberries. (- Bunler nedir? / – Onlar çilekler.)
– What are these? / – They are sandwiches. (- Bunlar nedir?) / – Onlar sandviçler.)
 IMPERATIVES (EMİR CÜMLELERİ) 

Kişi veya kişilere yapmaları gereken eylemi anlatan cümleye imperative (emir cümlesi) denir. Bu yapı verb (fiil) ile başlar.

Örnekleri inceleyiniz.

Show me apples! (Bana elmaları göster!)
Smell the melons! (Kavunları kokla!)
Give me a banana! (Bana bir muz ver!)
Make fruid salad! (Meyva salatası yap!)
Cut the peaches! (Şeftalileri kes!)
Eat the grapes! (Üzüm ye!)
Colour the lemons! (Limonları (Limon resimlerini) boya!)
Buy a watermelon! (Bir tane karpuz satın al!)

HOW MANY _________ ? –
Bu kalıp, bir yerde bulunan nesnenin kaç tane olduğunu öğrenmemizi sağlar.

Örnekleri inceleyiniz.

 How many toasts? (- Kaç tane tost var?)
There are six toasts. (- Altı tane tost var.)
How many pizzas? (- Kaç tane pizza var.)

 How many bananas? (- Kaç tane muz var?)
There are two bananas. (- Üç tane muz var.)
How many apples? (- Kaç tane elma var?)
There are four apples. (- Dört tane elma var.)
There is a pizza. (- Bir tane pizza var.)

-THE SIMPLE PRESENT TENSE (BASİT GENİŞ ZAMAN) –

Hergün yaptığımız – tekrarladığımız – eylem(ler)i anlatır.

Örnekleri inceleyiniz.

I eat an apple every day. (Ben hergün bir elma yerim.)
I eat a banana every day. (Ben hergün bir muz yerim.)
I like sandwiches. (Ben sandviçleri severim.)
He / She ile başlayan olumlu cümlede verb (fiil) – s veya – es eklerinden birini alır. Örnekleri inceleyiniz.
Rose eats oranges. (Rose portakal yer.)
Erdal drinks milk every morning. (Erdal her sabah süt içer.)
Sally always eats a toast every day. (Sally hergün daima bir tost yer.)
Cümlede don’t varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.
I don’t eat three apples every day. (Ben hergün üç elma yemem.)
I don’t like lemons. (Ben limonu sevmem.)
I don’t love fruid salad. (Ben meyva salatasını çok sevmem.)
Cümlede doesn’t varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceliyiniz.
Hakan doesn’t drink tea every morning. (Hakan her sabah çay içmez.)
Mary doesn’t have a sandwich every morning. (Mary her sabah sandviç yemez.)
He doesn’t like grapefruits. (O greyfurt sevmez.)

Do veya Does ile başlayan cümleler soru halindedir. Olumlu cevaba Yes, olumsuza No ile başlanır.

Örnekleri inceleyiniz.
– Do you eat bananas? (Sen muz yer misin?)
– Yes, I do. (Yes, I eat bananas.) (Evet, ben muz yerim.)
– Do you drink milk every morning? (Sen her sabah süt içer misin?)
– Yes, I do. (Yes, I drink milk every morning. (Evet, ben her sabah süt içerim.)
– Do you drink tea every morning? (Sen her sabah çay içer misin?)
– No, I don’t. (No, I don’t drink tea every morning.) (Hayır, ben her sabah çay içmem.)
– Do you like pears? (Sen armut sever misin?)
– No, I don’t. (No, I don’t like pears.) (Hayır ben armut sevmem.)
– Does Erdal drink milk every morning? (Erdal her sabah süt içer mi?)
– Yes, he does. (Yes, he drinks milk every morning. (Evet, o her sabah süt içer.)
– Does Sally eat a toast every morning? (Sally her sabah tost yer mi?)
– Yes, she does. (Yes, she eats a toast every morning. (Evet, o her sabah bir tost yer.)
– Does Teddy like honey? (Teddy bal sever mi?)
– No, he doesn’t. (No, he doesn’t like honey.) (Hayır, o bal sevmez.)
– Does Rose drink tea every morning? (Rose her sabah çay içer mi?)
– No, she doesn’t. (No, she doesn’t drink tea every morning.) (Hayır, o her sabah çay içmez.)

 

ANIMALS (HAYVANLAR) 

Animals (Hayvanlar)

Ciflik-Hayvanat-Bahçesi

Bu ünitemizde  daha önce öğrendiğimiz ( Animals) hayvanların günlük yaşamlarında normal olarak yapabildikleri davranışları öğreneceğiz.

Onları nasıl göstereceğimizi kaç tane olduğunu ev hangilerinden hoşlanıp hoşlanmadığını da öğreneceğiz

Şimdi Animals ( hayvanlar )  ünitemizde  öğreneceğimiz kelimelerle başlayalım : 

cow : inek
goat : keçi
giraffe : zürafa
crocodile : timsah
snake : yılan
kangaroo : kanguru
horse : at
chicken : tavuk, piliç
sheep : koyun(lar)
rabbit : tavşan
lion : aslan
elephant : fil
monkey : maymun
tiger : kaplan
donkey : eşek
duck : ördek
hippo : hipopotam
zebra : zebra
bird : kuş

Like__ Kalıbı  ile sevip hoşlandığımız davranışlar ve nesneleri anlatırız.. Don’t / Doesn’t Like ile beğenmediğimiz veya başkalarının da beğenmediği nesneler ve davranışlar anlatılır

Like/  Does’nt like ve Don’t Like ile ilgili örnekleri inceleyelim :

I like fish, but I don’t like whales.
(Ben balıkları severim, fakat balinaları sevmem.)
I like cats, but I don’t like mice.
(Ben kedileri severim, fakat fareleri sevmem.)

I like monkeys, but I don’t like snakes.
(Ben maymunları severim, fakat yılanları sevmem.)

I like hippos, but I don’t like crocodiles.
(Ben hipopotamları severim, fakat timsahları sevmem.)

Can Kalıbı 

I can skateboard ( ben kayak yapabilirim
I can walk. (Ben yürüyebilirim.)
I can speak English. (Ben İngilizce konuşabilirim.)

I can swim. (Ben yüzebilirim.)
I can run. (Ben koşabilirim.)

I can play basketball ( ben basketbol oynayabilirim) gibi.

Şimdi hayvanların rahatça yapabilecekleri kendilerine ait davranışları örneklerle inceleyelim :

A cat can climb the trees. (Kedi ağaca tırmanabilir.)
A fish can swim. (Balık yüzebilir.)
A bird can sing. (Kuş ötebilir.)
A parrot can talk. (Papağan konuşabilir.)A dog can bark. (Köpek havlayabilir.)

CAN’T Kalıbı

Yapılamayacak davranışları anlatır.

CAn’t kalıbı ile ilgili örnekler : 

A cow can’t fly. (İnek uçamaz.)
A fish can’t walk. (Balık yürüyemez.)
A tiger can’t swing. (Kaplan sallanamaz.)
A horse can’t climb the trees. (At ağaca tırmanamaz.)
A monkey can’t speak. (Maymun konuşamaz.)

BUT kalıbı

Olumlu ve olumsuz eylemleri birbirine bağlar. Örnekleri inceleyiniz.

A snake can creep, but it can’t walk. (Yılan sürünebilir, fakat yürüyemez.)
A fish can swim, but it can’t walk. (Balık yüzebilir, fakat yürüyemez.)
A tiger can hunt, but it can’t fish. (Kaplan avlanabilir, fakat balık tutamaz.)

An elephant can walk, but it can’t fly. (Fil yürüyebilir, fakat uçamaz.)
A cow can run, but it can’t swing. (İnek koşabilir, fakat sallanamaz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ KONULARI

ÜNİTE Okul Heyecanım

Bakımlı Olmak İçin

Neredesin?

Kurallar Kimin İçin?

Bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız

En İyi yaptığım İş

Biz Arkadaşız

Sevinince Ne Yaparsınız?

Bu Okul Hepimizin

Okul Yolu

Karşılaştığımız İnsanlar

Vücudumuz

Sağlığımızı Koruyabiliriz

Eğlence Var

Eğrisi Doğrusu

İnsanlar Konuşa Konuşa

Karagöz ile Hacivat

Meslekler ve Özellikleri

Okulumu Seviyorum

Bilinçli Tüketici

Bakarsan Bağ Olur, Bakmazsan Dağ Olur

Öğrenim Hayatım

Cumhuriyet Bayramı

Neden Bayram Kutluyoruz?

Dini Bayramlarımız

Kitaplardan Öğrenmek

Gazetemiz

Çözümü Arıyorum

ÜNİTE: Benim Eşsiz Yuvam

Yuvamı Seviyorum

Evim Nerede?

Kayboldum

Alo! İyi Günler

Doğal Afetler

Organlarım Çalışıyor

Sağlıklı Büyümek ve Gelişmek İçin

Yemek Yerken

Bugün Ne Yapacağım?

Onlar da Çocuktu

İyi ki Farklı Meslekler Var

Atatürk’ün Çocukluğu

Kim Kime Benziyor?

Benim de Bir Fikrim Var

Ailem ve Ben

Eşyaların Dili

Beş Duyu

Sinirlerine Hakim ol

Çalışıyorum

Bana Güvenebilirsiniz

Hayır Diyebilirim

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

Şimdi de Ben Liderim

Kumbara

Kaynaklar Tükenebilir

Ne İşe Yarar?

Dikkatli Olalım

Ayşe’nin Tatil Planı

Bir Başkadır Benim Ülkem

Öğretmenler Günü

ÜNİTE: Dün. Bugün, Yarın

Büyüdük ve Değiştik

Artık Yapabiliyorum

Bebeklik ve Çocukluk

Duygularımız Değşir mi?

Onların Oyunları ve Bizim Oyunlarımız

Ülkeler ve Çocukları

Öz Geçmişim

Eski ve Yeni Meslekler

Hepimiz Birer Lideriz

Atatürk ve Hizmetleri

Atatürk Albümü

Yaşasın Bayram Var

Suyun Macerası

Katı, Sıvı, Gaz

Dünya Dönüyor

Hava Durumu

Mevsimler

Gökyüzü

Geçmişten Günümüze Evler

Dünya’da Yaşanan Doğal Afetler

Neler Olmadan Yaşanmaz?

İnsan ve Çevre

Temiz Çevre Sağlıklı İnsan

Yeşilay Haftası

19 Mayıs

HAYAT BİLGİSİ

A OKUL HEYECANIM TEMASI KONU ÖZETLERİ

OKULA HAZIRIM

Okulda daha başarılı olabilmek için aşağıdakilere dikkat etmeliyiz.

1.Okula zamanında gidebilmek için sabah zamanında uyanmak.

2.Kahvaltı yapmak.

3.Okula zamanında gitmek.

4.Derste öğretmeni dikkatli dinlemek.

5.Okul dönüşü dinlenmek.

6.Günlük tekrar yapmak.

7.Ödevleri yapmak.

7.Kıyafetleri ve okul çantasını hazırlamak.

8.Zamanında yatmak.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  de disiplinli ve planlı çalıştığı için başarılı olmuştur. Verdiği kararları mutlaka uygulamıştır.Siz de onun gibi planlı ve disiplinli çalışmalısınız.Çok başarılı olmalısınız.

UNUTTUĞUM BİR ŞEY VARMI

Okul çantamızı ders programına hazırlamalıyız. Böylelikle okulda yapılan derslerden ve etkinliklerden geri kalmayız .Örneğin Türkçe dersimiz varsa mutlaka Türkçe ders ve çalışma kitabı,Türkçe defteri,özet defteri,sözlük ve yazım kılavuzumuz yanımızda olmalıdır.Görsel Sanatlar dersi yoksa resim defteri ve boya götürmemize gerek yoktur

KİŞİSEL BAKIM

Banyo yapmak,diş fırçalamak,tırnak kesmek,saçları taramak,elbiselerimizin temiz ve ütülü olması,elimizi yüzümüzü yıkamak   kişisel bakımımızla ilgilidir.

Bazılarını tek başımıza bazılarını aile büyüklerimizden yardım alarak yaparız.

Kişisel  bakımımız için tırnak makası, tarak,şampuan,havlu,sabundiş fırçası,diş macunu gibi malzemeler bize yardımcı olur.

KURALLAR BİZİM İÇİN

Yaşamın her alanında kurallar vardır. Kurallar işlerin yolunda gitmesi ve toplum  düzeninin sağlanması  için  gereklidir.Okul kuralları,trafik kuraları,hukuk kuralları.gelenek görenek ve ananelerden kaynaklanan kurallar yaşamımızı biçimlendirir. Kurallara uymazsak birçok sorunla karşılaşırız. Kargaşa ve düzensizlik olur.

Okul kuralları şunlardır:

Okulu ve sınıfı temiz tutmak.

Okuldan izinsiz ayrılmamak.

Giriş-çıkış saatlerine dikkat etmek.

Koridorda ve sınıflarda koşmamak.

Sınıfta öğretmen varsa kapıyı çalarak girmek.

Ders zili çaldığında sınıfa girmek ve yerimize oturmak.

Ders sırasında bir şey yememek.

Elektrik ve suyu gereksiz kullanmamak.

Arkadaşlarımızla iyi geçinip,kavga etmemek.

Sınıfta parmak kaldırmadan konuşmamak.

Bize verilen görevler yerine getirmek.

SINIFTA SEÇİM VAR

Demokrasi  halkın kendini yönetecek kişileri özgürce seçimle belirlemesidir. Demokratik ortamlarda insanlar birbirlerinin düşüncelerine saygı gösterirler.Zorlama ve baskı yapılmaz.Biz de sınıfımızda bir seçim yaptık.Bu seçimle başkan ve başkan yardımcısını seçtik.Okul temsilcisini seçtik.Demokratik bir biçimde kulüplerde görev alacak öğrencileri seçtik.Kulüplerde kendi bünyelerinde kulüp temsilcilerini seçimle belirlediler. Sınıfımızdaki seçimlerde sandık ve oy pusulası kullandık. Hepimiz birer seçmen olduk.

Ülkemiz de demokratik bir ülkedir. Cumhuriyet ile yönetilir.Cumhuriyet halkın  seçimler yoluyla kendi kendini  yönettiği bir yönetim şeklidir.

Mustafa Kemal Atatürk demokratikleşme yolunda ilk adımı 23 NİSAN 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM)  açarak atmıştır.

29 EKİM 1923 te de CUMHURİYET ilan edilmiştir.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Okulumuz bünyesinde kurulan kulüpler öğrencilerin özgüvenini,demokrasi anlayışlarını,cesaret,sorun çözme,paylaşım ,dayanışma, sorumluluk ,yeteneklerinin farkına varma,proje uygulama,araştırma yapma gibi duygu ve yeteneklerini  geliştirmelerine yardımcı olur.Her kulüp kedi amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalarla öğrencilere olumlu davranışlar kazandırır.

BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız BAĞIMSIZLIK sembolümüzdür.

Bayrak milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eder.Bayrağımıza saygı göstermekle milletimize saygı göstermiş oluruz. Bayrak ve Marşlar ait olduğu ülkeyi temsil ederler.Hangi ülkeye ait olursa olsun hiçbir bayrağa saygısızlık edilmemelidir.

1921 yılına kadar bir milli marşımı yoktu.Türkiye  Büyük Millet Meclisi MİLLİ  MARŞ YARIŞMASI düzenledi.Katılan pek çok eser arasından MEHMET AKİF ERSOY un yazdığı İSTİKLAL MARŞI adlı şiir birinci oldu ve mili marş olarak belirlendi.ZEKİ ÜNGÖR Tarafından bestelendi.

Bayrak töreninde bayrağımız göndere çekilir.Biz de hazır ol vaziyetinde durup İstiklal Marşı’na  eşlik ederiz.

DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENELİM

Sağlıklı büyüyebilmek için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Her besin grubundan yeterli miktarda yemeliyiz.

Et ve et ürünleri,süt ve süt ürünleri,yumurta ve baklagillerde  boyumuzu uzatan ve yaralarımızı iyileştiren proteinler vardır.Protein içeren besinler bizi büyütüp,geliştirirler.

Sebze ve meyvelerde bizi hastalıklardan koruyan,vücut direncimizi artıran vitaminler vardır.Vitamin eksikliklerinde pek çok hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Ekmek,makarna,pilav ,kek ve pastalarda bize enerji veren karbonhidratlar  vardır.

Şeker ve yağ da bize enerji  verir.

Çok şeker tüketmek dişlerimize ve sağlığımıza zarar verir.Her  besinden yeterli miktarda yemeliyiz.Çok fazla yemek yemek de çok az yemek yemek de doğru değildir.Çok yiyip  az hareket ederek obezite hastası yani şişman olmak da sağlığımızı tehdit edip birçok hastalığa sebep olur.

BENZERLİK VE FARKLILIKLARIMIZ

Dünyada hiçbir insan birbirinin aynı değildir.İnsanlar benzer ve farklı özelliklere sahiptir.Herkesin farklı yetenekleri vardır.Kimimiz resim, kimimiz spor ,kimimiz matematik,kimimiz müzik, kimimiz satranç ,kimimiz okuma alanında başarılıyızdır.Kimimizi kitap okumayı,kimimiz resim yapmayı,kimimiz masal dinlemeyi sever.Bazılarımız yardımsever,Bazılarımız esprili,bazılarımız şişman,bazılarımız yardımseverdir. Benzer ve farklı yönlerimiz bizi birbirimize yakınlaştırıp arkadaşlığımızı  güçlendirmelidir.Birbirimize hoşgörülü olmalı anlayış göstermeli,destek olmalıyız.

BU OKUL HEPİMİZİN

Okul ve sınıf eşyalarımız temiz ve özenli kullanmalıyız.Çünkü bizden sonra başka öğrenciler de bu eşyaları kullanacak.Onlara temiz ve yıpranmamış eşyalar bırakmalıyız.Vatanını seven bireyler ülke malına zarar vermezler. Okul ve sınıf eşyalarına zarar vermezler.Suyu elektriği boşa harcamazlar.

Okul eşyaları:Panolar,çöp kutuları,yangın tüpleri,oturma bankları,bilgisayarlar vb.

Sınıf eşyaları:Sıra ve masalar,öğretmen masası,sınıf dolabı(kitaplığı),yazı tahtası,panolar,şeref köşesi,küre,cetvel,tebeşir,tahta kalemi,silgi,harita çöp kutusu,öğrenci dolabı,bilgisayar,projeksiyon,çöp kutusu.

TAŞITLAR

Ulaşım ve taşımacılıkta kullandığımız birçok araç vardır.Bunları hareket ettikleri yerlere  göre gruplandırabiliriz.

HAVA TAŞITLARI

Uçak,helikopter,balon,zeplin

SU TAŞITLARI

Gemi,yelkenli,feribot,tekne,yat.

KARA TAŞITLARI

Otomobil,tren,tramvay,kamyon,kamyonet,minibüs,otobüs,bisiklet,motosiklet,tır,traktör.

Trafik kuralları

Ulaşım yollarını kullanan insanların ve taşıtların uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulması can güvenliğimiz açısından oldukça önemlidir.

Karşıdan karşıya geçmek için yaya geçitlerini kullanmalıyız. Yaya geçidi olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmalıyız. Yol boş ise hızlı adımlarla karşıya geçmeliyiz.

Yaya kaldırımının sağından yürümeliyiz. Park halinde bulunan taşıtların arasından geçmemeliyiz. Trafik ışıklarına ve trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

Trafik ışıkları yayalar ve taşıtlar için farklı anlamlar taşımaktadır.

Taşıtlar için kırmızı ışık yandığında, yayalar için yeşil ışık yanmaktadır. Taşıtlar için yeşil ışık yandığında ise yayalar kırmızı ışık yanar. Yayalar ise geçmek için beklemelidirler.

Güvenli Geçiş Yerleri

1-Üst Geçit 2-Alt Geçit 3-Okul Geçidi
     
4-Trafik Polisi 5-Yaya Geçidi 6-Trafik Lambaları
     

TRAFİK İŞARETLERİ

       
Bisiklet Yolu Taşıt Giremez Hız Sınırı Dikkat
       
Işıklı İşaret Cihazı Bisiklet Giremez Yol Çalışması Okul Geçidi

TRAFİKTE YAPMAMIZ GEREKENLER

1-Güvenli geçiş yerlerini kullanmalıyız. 2-Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmeliyiz.
   
3-Bisikletler için ayrılan yolları kullanmalıyız. 4-Yaya kaldırımlarının sağından yürümeliyiz.
   
5-Trafik işaretlerine ve trafik polisinin işaretlerine  uymalıyız. 6-Araçlarda emniyet kemeri kullanmalıyız.
   

VÜCUDUMUZ DEĞERLİDİR

VÜCUDUMUZ  VE  BÖLÜMLERİ

Vücudumuz  üç  ana bölümden  oluşur.Bunlar:

1- Baş

2- Gövde

3- Kollar  ve bacaklardır.

Başımız,  gövdemize   boynumuzla bağlanır. Kollarımızın gövdemize  bağlandığı yere ise omuz  denir. Bacaklarımızın bağlandığı yer ise kalça  adını alır.

İnsanların  beş tane duyu organı vardır.

      GÖZ  

      KULAK   

    BURUN      

      DİL    

       DERİ     

Vücudumuzun sağlıklı olması için aşağıda belirtilenlere dikkat etmeliyiz.

1.Delici,kesici aletlerle oyun oynamamalıyız.

2.Birbirimizi itmemeli, kovalamamalı,vurmamalıyız.

3.Yüksek yerlerden atlamamalıyız.

4.Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

5.Açıkta satılan yiyeceklerden almamalıyız.

6.Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeliyiz.

7.Öğün atlamamalıyız.

8.Spor yapmalıyız.

9.Hastalıklardan korunmak için aşı olmalıyız.

10.Hava durumuna göre giyinmeliyiz.

11.Temizliğe dikkat etmeli,sık sık ellerimizi sabunlu suyla yıkamalıyız.

12.Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.

13.Terliyken soğuk su içmemeliyiz.

 1. Sınıfımızı  ve evimizi sık sık havalandırmalıyız.

15.Dişlerimizi fırçalamalıyız.

İNSAN İLİŞKİLERİMİZ

Arkadaşlarımızın bazı davranışları bizi üzer,bazı davranışları ise mutlu eder.İnsan ilişkilerimizde nezakete hep dikkat etmeli empati kurmalıyız.NEZAKET karşımızdaki insanlara nazik ve kibar davranmak demektir.Bazı nezaket ifadeleri şunlardır:LÜTFEN,,RİCA EDERİM,TEŞEKKÜR EDERİM ,MEMNUN OLDUM,GÜNAYDIN,İYİ GÜNLER,ÖZÜR DİLERİM. Konuşmalarımızda bu ifadelere yer vermeliyiz.EMPATİ ise kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak düşünmektir.Yapılan davranış bize yapılmış olsa ne hissedeceğimizi düşünmeli ona göre hareket etmeliyiz.

                               MESLEKLER VE ÖZELLİKLERİ

Çevremizde  çeşitli meslekleri yapan insanlar vardır.İnsanların yardımlaşma ihtiyacı sebebiyle meslekler ortaya çıkmıştır.Her meslek önemli  ve özeldir.Bütün meslekler farklı özelliklere sahip olmayı gerektirir. Sahip olmaları gereken ilk özellik alanında eğitim almış olmalarıdır.Bunun dışında öğretmenler çocukları sevmeli,güler yüzlü,bilgili,araştırmacı,açık fikirli,Türkçeyi etkili ve doğru kullanan ve iyi bir dinleyici ,

Doktorlar sabırlı, yardımsever,insanları seven

Çiftçi toprağı,bitkileri ve hayvanları seven,ağır ve yorucu işlere dayanıklı,

Veteriner hayvanları seven,

Hakim adaletli,önyargısız,tarafsız ve bağımsız,

İtfaiyeci cesur,çabuk karar verebilen,dikkatli,soğukkanlı olmalı.

Meslek:Öğretmenlik  

  Meslek:Doktor

Yaptığı iş:Eğitim-Öğretim Yaptığı iş:Sağlık

Yapıldığı yer:Okullar             Yapıldığı yer:Hastane

Meslek:Hakim          Meslek:İtfaiye

Yaptığı iş:Adalet                                 Yaptığı iş:Yangın söndürme ve kurtarma

Yapıldığı yer:Adliye mahkeme                    Yapıldığı yer:Olay yeri

BİLİNÇLİ TÜKETELİM

Alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.Paramızı çarçur etmemeli önce temel ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz.İnsanların temel ihtiyaçları;

BESLENME,BARINMA VE GİYİNME dir.

Bilinçli tüketici olmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz.

1.Alışverişte ihtiyaçlara öncelik vermeli.

2.Satın alınacak malın bütçesine uygun olup olmadığına bakmalı.

3.Alacağı malın sağlamlığına dikkat etmeli.

4.Tüketici haklarını bilmeli ve haklarına sahip çıkmalı.

5.Kaynakları(elektrik, su,kömür, doğal gaz),araç ve gereçleri özenli ve ihtiyacı kadar kullanır.

6.Alışveriş öncesi liste yapar. İhtiyaçlarını ön sıraya koyar. İsteklerini son sıraya koyar.

Okulda da kaynakları özenli ve dikkatli kullanmalıyız. Su ile işimiz bitince musluğu mutlaka kapatalım. Hava sıcakken soba yada kaloriferi yakmayalım.Sınıfımız aydınlıkken ışık yakmak gereksizdir.Böyle durumlarda ışıkları kapatalım.Kullanmadığımız bilgisayar ve diğer elektrikli aletleri kapalı tutalım.

UNUTMA VATANINI SEVEN KAYNAKLARI BİLİNÇLİ KULLANIR.

ATATÜRK ÜN OKUDUĞU OKULLAR VE BU OKULLARIN BULUNDUĞU ŞEHİRLER

Mahalle Mektebi-SELANİK

Şemsi Efendi İlkokulu-SELANİK

Selanik Askeri Ortaokulu-SELANİK

Manastır Askeri İdadisi-MANASTIR

Harp Okulu-İSTANBUL

Harp Akademisi-İSTANBUL(Bu okuldan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve aynı yıl orduya katılmıştır.)

CUMHURİYET BAYRAMI

Birinci Dünya Savaşı’nda ülkemiz yenilmiş ,yurdumuz işgal edilmişti.Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu kurtarmak için 19 Mayıs 1919( BİN DOKUZ YÜZ ON DOKUZ) da Samsun’a çıktı.Yurdumuzu kurtarmak için çalışmalara başladı.Amasya,Erzurum,Sivas’ta toplantılar yaptı.Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde düşmanla mücadele  etti.Atatürk milletin  temsilcilerini 23 NİSAN 1920 (BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ) Ankara’ya çağırdı.Ankara’ya gelen temsilcilerle TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Nİ (TBMM) açtı.Böylelikle yeni Türk devletinin temelleri atılmış oldu.Yurdumuzun dört bir yanında çok çetin savaşlar yapıldı.Zaferler kazanıldı.

Yeni bir Türk devleti kuruldu.29 Ekim 1923(BİN DOKUZ YÜZ YİRMİ ÜÇ) tarihinde CUMHURİYET  yönetim kabul edildi. Meclis Mustafa Kemal i Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Devletimizin kuruluş günü olan 29 Ekim’de CUMHURİYET  BAYRAMI nı kutluyoruz.

BAYRAMLARIMIZ

Dini Bayramlar:

1-Kurban Bayramı

2-Ramazan Bayramı.

Milli Bayramlar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

KİTAPLARDAN  ÖĞRENMEK

Aradığımız bilgileri bulabilmek için kaynak kitaplardan yararlanırız.Bunlar sözlük,ansiklopedi,

yazım kılavuzu,deyimler sözlüğü,atasözleri ve özdeyişler sözlüğü gibi kaynak kitaplardır.

Kelimelerin anlamlarını sözlükten,kelimelerin doğru yazılışını yazım kılavuzundan,deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden,atasözleri ve özdeyişleri atasözleri ve özdeyişler sözlüğünden, öğrenmek istediğimiz diğer bilgileri ansiklopedilerden öğrenebiliriz.Aradığımız kitapları kütüphanelerden bulabiliriz.Kitabı bulduğumuzda İÇİNDEKİLER bölümüne bakarak sayfa numarasını öğrenip o sayfayı açarız.Böylece aradığımız bilgiye ulaşırız.

SORUN ÇÖZME YÖNTEMİ

Sorunu açıklayınız.

Sorunun nedenlerini bulunuz.

Çözüm yollarını araştırınız.

En uygun çözüm yolunu belirleyiniz.

Belirlediğiniz çözüm yolunu uygulayınız.

BENİM EŞSİZ YUVAM TEMASI

YAŞADIĞIMIZ YER

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Her canlının kendine has bir yuvası vardır.Yuvalarımız bizi soğuktan,sıcaktan ve tehlikelerden korur.

Aşağıda canlılar ve yaşadıkları yerler eşleştirilmiştir.

İnsan-EV Tavuk,kaz,ördek,horoz-KÜMES   Köpek-KULÜBE   İnek-AHIR

Koyun,keçi-AĞIL  Örümcek-Ağ  Arı-KOVAN     Ayı,kurt-İN(MAĞARA)

Kuş çeşitleri ağaç,çatı veya kayalıklara yaptıkları YUVALAR

GÜNEŞ HANGİ YÖNDEN DOĞAR

YÖNLER

Güneş in doğduğu yöne doğru sağ kolumuzu uzatsak sağ kolumuzun gösterdiği yön DOĞU,sol kolumuzun gösterdiği yön BATI,Önümüz KUZEY.arkamız  GÜNEY dir.

ADRESİNİ ÖĞREN

Bir kütüphaneye,bir kulübe üye olmak ,bir arkadaşımızın bize mektup göndermesi ya da kaybolduğumuzda ailemizi bulmak için adresimizi öğrenmeliyiz.Evimize veya aile büyüklerimize ulaşmak için evimizin adresini ve aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz.

Bir adreste belirtmemiz gerekenler

MAHALLE,CADDE,SOKAK  ADLARI BİNA NUMARASI SEMT/İLÇE VE İL ADI İLE BAZI DURUMLARDA POSTA KODU dur.

İLETİŞİM

KİŞİSEL İLETİŞİM ARAÇLARI:Telefon,mektup,faks,posta kartı

Telefon,tanıdıklarımızla iletişim kurmamızı sağlayan kişisel ve işitsel bir iletişin aracıdır.

Telefonla konuşmamıza iyi dileklerle başlamalı,kendimizi tanıtmalı,kiminle görüşeceğimizi ve arama sebebimizi  belirtmeli,çok uzun konuşmamalı,iyi dileklerle konuşmaya son vermeli telefonu arayanın kapatması beklenmelidir.

Mektup:Haberleşme amacıyla yazıp gönderdiğimiz kağıda denir.Yazılı iletişim aracıdır.

Mektup Örneği

24.01.2014

Sevgili teyzeciğim,

Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Vereceğim habere çok sevineceksin. Bu sömestr tatilinde yanınıza geleceğim.

Annemler de çok iyi, sizlere selamları var.

Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden  öperim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi

Çevre sokak No:15/     06164 Çankaya-ANKARA          

                                                                 Murat Yılmaz

ZARF ÖRNEĞİ

PUL

GÖN: Ali Ay

Cumhuriyet Mahallesi

Çevre sok. No:15/3

06164 Çankaya / ANKARA

                                                                                   Sayın Çağla Güler

Çarşı Mah. Fırın sok  No 14/ 234480         Eminönü – İSTANBUL                     

          Faks:Yazılı belgeleri istenilen yerlere anında göndermek için kullanılır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Televizyon,radyo,bilgisayar,kitap,gazete ve dergi.

1) TELEVİZYON: Görsel ve işitsel kitle iletişim aracıdır.

2) RADYO: Sadece işitsel kitle iletişim aracıdır.

Televizyonu yakından ve uzun süre izlememeliyiz. Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesini çok açmamalıyız. Bize yararı olan programları izlemeliyiz

3) BİLGİSAYAR:  İnternetle dünyanın dört bir yanıyla iletişim sağlarız.Görsel,işitsel ve yazılı iletişim aracıdır.

Çok uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmek sağlığımızdan hem de vaktimizden kayıplara sebep olur.

4) KİTAP,GAZETE VE DERGİ: Halkı    aydınlatan yazılı  iletişim araçlarıdır.

İLETİŞİMDE ÇALIŞAN GÖREVLİLER

Postacı,spiker,kameraman,muhabir,gazetecidir.

ORGANLARIM GÖREV BAŞINDA

Beyin :Vücudumuzu yöneten organdır.Kafamızda kafatasının içindedir.

Mide:Sindirimle görevli organımızdır.Karın boşluğunda sol tarafta bulunur.Yediğimiz besinleri küçük parçalara ayırıp bulamaç haline getirerek bağırsaklara gönderir.Mide sağlığı için yiyecekleri iyi çiğnemeli,çok soğuk ve çok sıcak  yiyecekler tüketmemeliyiz.

Akciğerler:İki tane akciğerimiz vardır.Göğüs boşluğumuzda bulunur.Nefes alıp vermemizi sağlar.Ağız ve burundan gelen hava buralarda temizlenerek kalbe gönderilir.Akciğer sağlığı için sigara ve alkolden uzak durmalı,bol bol havası temiz olan yerlerde dolaşmalı,kalabalık ve havasız ortamlarda fazla durmamalısınız.

Kalp:Sol göğüs boşluğunda akciğerlerin arasındadır.Akciğerlerin temizlediği kan kalbe gelir.Kalp  de kanı bütün vücuda pompalar.Vücutta kirlenen kanı temizlemesi için tekrar akciğerlere gönderir.Kalp sağlığı için beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Bağırsaklar:İnce ve kalın bağırsaklarımız vardır.Sindirim organlarımızdandırlar.

SOFRA DAVRANIŞLARI

Yemek yiyecek olanlarla sofraya birlikte oturulmalı.

Yemeğe herkesle birlikte başlanmalı.

Ağızda yemek varken konuşmamalı.

Yemekte peçete kullanmalı.

Tabak, bardak, çatal, ve kaşık tek kişi  tarafından  kullanılmalı.

Sofrayı ve yemeği hazırlayanlara teşekkür edilmeli.

Tabağa yiyeceğimiz kadar yemek almalı.

Yemek yerken ağız şapırdatılmamalı.

Yemek yerken çatal ve kaşık.bıçak kullanılmalı.

PLANLIYIM ,BAŞARILIYIM

Günlük haftalık işlerimizi kendimize  göre bir program yaparak planlamalıyız.İşlerimizi planlamak ve planlı programlı çalışmak başarımızı artırır.Zamanı verimli kullanmamıza yarar.

Siz de kendinize uygun günlük ve haftalık birer plan yapınız.

2.SINIF MATEMATİK KONULARI

2.SINIF MATEMATİK KONU BAŞLIKLARI

 

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

 

ÜNİTE: Cisim Atölyesi

Geometrik Cisimler ve Uzunlukları

Yüzler, Köşeler ve Ayrıtlar

Uzunluk Ölçme Birimleri Kullanıyorum

Konu Değerlendirmesi

Renkli Bölgeler Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve İsimleri

Geometrik Şekillerin Sınırları

Sayarak Öğrenelim

Deste ve Düzine

Onluklar ve Birlikler

Paralarımız

Sıra Bildiren Sayılar

ÜNİTE: Sayı Avı

Geometrik Şekiller, Simetri ve Zaman

Şekiller, Köşeler ve Kenarlar

Bütün, Yarım Ve Çeyrek

Eşlik ve Simetri

Tam ve Yarım Saatler

Sayalım, Sıralayalım

Atlayarak Sayalım

Sayı Örüntüsü

Sayıları Sıralayalım

Tahmin Et, Ölç, Hesapla

Eldesiz Toplayalım

Uzunlukları Tahmin Edip Ölçelim

Problem Kuralım ve Çözelim

ÜNİTE: Toplama Zamanı

Ölçme Ve Grafikleri

Sıvıları Ölçelim

Nesne Grafiği

Gün, Hafta, Ay, Yıl ve Mevsimler

Problem Çözelim ve Kuralım

Elde Kaç Var?

Eldeli Toplama

Çıkarma İşlemi Yapalım

Verilmeyen Toplananı Bulalım

Hangisine Daha Yakınım?

En Yakın Onluk

Zihinden Toplayalım

Önce Tahmin Edelim Sonra Toplayalım

Problem Çözelim ve Kuralım

ÜNİTE: Çıkarma Zamanı

Kilogram ve Tablo

Kilogramın Kullanıldığı Yerler

Problem Çözelim ve Kuralım

Verileri Tablo Şeklinde Düzenleyelim

Farklı Örüntüler

Çıkarma İşleminin Sihri

Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi Yapalım

Zihinden Çıkaralım

Önce Tahmin Edelim Sonra Çıkaralım

Verilmeyen Eksileni veya Çıkanı Bulalım

Problem Çözelim ve Kuralım

ÜNİTE: Çarp, Katla ve Paylaş

Çarpma İşlemini Öğreniyorum

Çarpma İşleminin Anlamı

2, 3, 4 ve 5 İle Çarpalım

Çarpma İşleminde 1 ve 0’ın Etkisi

Yer Değiştirip Çözelim

Çarpma İşleminde Yer Değiştirme

1, 0 ile Zihinden Çarpalım

Problem Çözelim ve Kuralım

Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalım

Bölme İşlemini Öğreniyorum

Eşit Paylaşmada Grup ve Nesne Sayıları

Çıkarma İşleminden Bölme İşlemine

2.SINIF TÜRKÇE KONULARI

  GÜZEL SÖZLER

 • İnsanlara iyilik yap ki hem onlar mutlu olsun hem de sen mutlu ol.
 • Başkalarının acısına kayıtsız kalmamak, en yüce erdemdir.

 • Farklımı olmak istiyorsun “kendin ol”yeter.

 • Dünyanın en güçlü silahı,kararlı bir insanın gözleridir.

 • Hayatta en büyük pişmanlık, pişman olurum diye
  yapmadıklarımızdır.

 • Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner

 • Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur

 • Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur

 • En güzel aile mutluluktur.

 • Güneş kadar güzeldir annemiz.

 • İnsanlar hep mutlu olmalı , yoksa hayat mutsuz olur.

ŞİİR ETKİNLİKLERİ

OKULUM

Okulum seni
bana sevdiren
nedir diye sorsalar
defter kitap kalemim
melek öğretmenim derim

her gün
sana koşarım
neşe bilgi verirsin
öğrettiğim şeylerle
hayata yükseliriz

ışıklı yollarından
yürüyoruz hepimiz
okulum sen olmassan
ulusça gerileriz

BENİM GÜZEL OKULUM

Günlerlerce hep seni sordum,Tavimlere bakıyoydum,

Artık açıl diyorum,

Benim güzel okulum.

Seni candan özledim,

Yollarını gözledim,

Ne olur açıl!dedim,

Benim güzel okulum.

İşte kavuştum sana,
Seginle yana yana,
Mutluluklar ver bana,
Benim güzel okulum

Eş Anlamlı Kelimeler

   Soru : Eş anlamlı kelime nedir ?

Cevap : Yazılışları farklı , anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelime denir.

Eş anlamlı kelimelerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Abece – Alfabe 

Abide-Anıt 

Ad-İsim 

Akıl- Us 

Ana-Temel-Esas 

Araç – Vasıta 

Armağan-Hediye 

Arzu-İstek 

Asır- Yüzyıl 

Aş-Yemek 

Atik-Seri 

Ayakkabı-Kundura 

Barış- Sulh 

Cet- Ata 

Cevap-Yanıt 

Cevap-Yanıt 

Cimri-Pinti 

Cimri-Pinti 

Çabuk – Tez 

Çabuk-Acele 

Çağrı-Davet

Dam- Çatı 

Deprem-Zelzele 

Deva – İlaç 

Dilek-İstek-Arzu 

Dizi- Sıra 

Dizi-Sıra 

Doğa-Tabiat 

Doktor-Hekim 

Dost-Arkadaş 

Duru-Berrak 

Elbise -Esbap 

Emniyet-Güven 

Esir-Tutsak 

Fakir-Yoksul 

Gezmek-Seyranetmek 

Güç -Kuvvet 

Hasım-Düşman 

Hasret-Özlem 

Hatıra- Anı 

Hatıra-Anı 

Hediye- Armağan 

Hekim- Doktor 

Hısım- Dost 

Hısım-Dost 

Irmak-Nehir 

İdadi – Lise 

İdare – Yönetim 

İhtiyaç-Gereksinim 

İhtiyar-Yaşlı 

İhtiyar-Yaşlı 

İlave-Ek 

İmtihan-Sınav 

İmtihan-Sınav 

İstikbal – Gelecek 

İşçi-Amele 

Kalp-Yürek 

Kıyı – Kenar 

Kirli-Pis 

Kuvvetli-Güçlü 

Küçük-Ufak 

Matem-Yas 

Meydan-Alan 

Misafir- Konuk 

Muallim-Öğretmen 

Okul- Mektep 

Okul- Mektep 

Öğrenci-Talebe 

Öğretmen-Muallim 

Önder -Lider 

Önder-Lider 

Öykü-Hikâye 

Problem-Sorun 

Rüştiye—Ortaokul 

Rüya-Düş 

Sebep-Neden 

Sene-Yıl 

Sevinçli-Neşeli 

Sevinç-Mutluluk 

Sıfat-Önad 

Siyah- Kara 

Siyah- Kara 

Siyah-Kara 

Sorumluluk- Mesuliyet 

Soru-Sual 

Sözcük-Kelime 

Traktör -Motor 

Tümce- Cümle 

Tümce-Cümle 

Ulu- Yüce 

Ulus- Millet 

Ulus-Millet 

Uygarlık- Medeniyet 

Uygarlık—Medeniyet

Vazife-Görev 

Vazife-Görev 

Veteriner-Baytar 

Yanıt-Cevap 

Yaşlı- İhtiyar 

Yel-Rüzgar 

Yetenek- Beceri 

Yetenek—Kabiliyet 

Yıl -Sene 

Yılmak- Bırakmak 

Yılmak-Bıkmak 

Yıl-Sene 

Yurt-Vatan 

Zırnık-Metelik

ZIT ANLAMLI KELİMELER 

zit-anlamli-kelimeler

Soru :    Zıt anlamlı kelime ne demektir ?

Cevap : Bir kelimenin Tam tersi anlamına gelen kelimelere Zıt anlamlı kelime denir .

Zıt kelimelere örnekler aşağıdaki bulunmaktadır.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Aç – Tok 

Açık – Kapalı 

Ağır – Hafif 

Akıllı – Aptal 

Akşam – Sabah 

Alçak – Yüksek 

Alt – Üst 

Aşağı – Yukarı 

Aşağıda – Yukarıda 

Aydınlık – Karanlık 

Az – Çok 

Barış – Savaş 

Birinci – Sonuncu 

Boş – Dolu 

Çarpma – Bölme 

Çift – Tek 

Dar – Geniş 

Deniz – Kara 

Doğru – Yanlış 

Doğu – Batı 

Dost – Düşman 

Düz – Eğri 

Eski – Yeni 

Galibiyet – Mağlubiyet 

Galip – Mağlup 

Gece – Gündüz 

Gelir – Gider 

Gülmek – Ağlamak 

Güzel – Çirkin 

Hayal – Gerçek 

Hızlı – Yavaş 

Hızlı – Yavaş 

Islak – Kuru

İlk – Son 

İnce – Kalın 

İthalat – İhracat 

İyi – Kötü 

Kış – Yaz 

Kolay – Zor 

Koyu – Açık 

Kurnaz – Saf 

Kuzey – Güney 

Küçük – Büyük 

Ölü – Diri 

Ön – Arka 

Öz – Üvey 

Parlak – Mat 

Sade – Gösterişli 

Sağ – Sol 

Sert – Yumuşak 

Sevimli – Sevimsiz 

Sevinçli – Üzgün 

Sıcak – Soğuk 

Sığ – Derin 

Sık – Seyrek 

Siyah – Beyaz 

Soru – Cevap 

Sorun – Çözüm 

Sözel – Sayısal 

Tatlı – Acı 

Taze – Bayat 

Tembel – Çalışkan 

Temiz – Kirli 

Toplama – Çıkarma 

Ucuz – Pahalı 

Usta – Acemi 

Uzak – Yakın 

Uzun – Kısa 

Yaramaz – Uslu 

Yaşlı – Genç 

Zayıf – Şişman 

Zengin – Fakir 

MEVSİMLER

Bir yılda kaç mevsim vardır? Özelliklerini söyleyiniz.

mevsimler1 yılda toplamda 4 mevsim vardır. Bu mevsimler şunlardır:

İlkbahar

 Yaz

 Sonbahar

 Kış

Mevsimlerin özellikleri kısaca aşağıdaki gibidir:

Sonbahar: Sonbahar havaların soğumaya başladığı mevsimdir. Bu mevsimde göçmen kuşlar havaların soğuması nedeniyle daha sıcak ülkelere göç eder. Ayrıca sonbahar itibariyle geceler uzar gündüzler de kısalır. Ağaçlar da yapraklarını dökerek uykuya yatarlar. Hava sıcaklığı düştüğü için yağmurlar yağmaya başlar.

Kış: Güneşin dünyaya en uzak olduğu mevsimdir. Havalar artık iyice doğmuştur ve bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Güneş ışınlarının dünyaya en eğik vurduğu mevsimdir.

İlkbahar: Artık havaların ısınmaya başladığı yaz öncesi mevsimdir. Gündüzler uzamaya başlar. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyanıp bir sonraki kış için çalışmaya başlar. Yağmurlat yağar ve havanın da sıcaklığının artması ile ağaçlar tomurcuklanarak çiçek açar.

Yaz: Havalar artık çok sıcaktır ve en sıcak günler yazın yaşanır. Tomurcuklanan ağaçlar insanlara meyve verir. Gündüzler gecelere oranla daha uzundur.

   1 yılda 365 gün vardır.

   

GÜNLER

Bir haftada toplam yedi gün bulunmaktadır bunlar:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

AYLAR

Bir yılda tam 12 ay vardır. 1 ay 30 gündür. Bazı aylar 31 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir defa 29 gündür

Adları sırasıyla şöyledir:
1- Ocak
2- Şubat
3- Mart
4- Nisan
5- Mayıs
6- Haziran
   7- Temmuz
8- Ağustos
9- Eylül
10- Ekim
11- Kasım
12- Aralık

HAFTALAR 
1 yılda 52 hafta vardır

Sonuç olarak :

1 yıl 365 gün 52 hafta 12 aydan ve 4 mevsimden oluşur

bilecik escort yozgat escort kahramanmaras escort zonguldak escort diyarbakir escort kutahya escort erzincan escort tokat escort giresun escort kars escort