Hak ve Sorumluluklarımız

Hak ve Sorumluluklarımız

Topluluğu oluşturan kişilerin üyesi oldukları gruplarda  ve kurumlarda yapmaları  gereken görevleri yani sorumlulukları vardır. Sorumlulukların yapılmaması veya yerine getirilmemesi kurumlarda  bulunan yerleşmiş düzeni bozmaya başlar, bu sorunlar da başka çözülmesi gereken sorunlara neden olur. Öte yandan kişiler katıldıkları grup ve kurumlarda belirli haklar elde ederler. kişilerin Elde edilen bu haklar, kişilerin yer aldıkları grup ve kurumlar içerisinde neleri yapabileceğine ışık tutar.

olgun escort

Bu etkileşimli alıştırmada verilen bilgilerin hak ve sorumluluk kavramlarından hangisi ile alakalı olduğunun belirlenmesi istenmektedir.

Hak Nedir ? Sorumluluk Nedir ?

Hak ,doğuştan  ve sonradan kazanılan  kişilerin  hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplum düzenini yerine getirmek gayesiyle faydalandıkları her şey anlamına gelir. Kişiye kanunların ve geleneklerin vermiş olduğu çeşitli yetki, özgürlük ve  fırsat ve olanaklar.

Hak uygarlığın temelidir. Toplumun ve kültürün ana maddesidir.. Toplumu, devleti, hukuku, ve ahlakı ,toplumu,hukuku ve devleti şekillendirir. Toplumsal olaylar tarihi, “haklar tarihi”dir. “Gelişmişliğin” bir ölçütü olarak “haklar” gösterilebilir. İnsanlığın hak anlayışıyla doğru oranda geliştiği söylenebilir. Bugün de vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini tanıyan devletlere “uygar” devlet yakıştırması yapılır. İnsanların uzlaşı içerisinde, birbirine güvenerek yaşaması hakların teslim edilmesine bağlıdır. Haklar bakış açısına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

Sorumluluk anlamı bireyin topluma uyum sağlamasıyla, üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle kendisine ait bir olayın sonuçlarını üzerine alması, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının neticelerine sahip çıkabilmesidir. Sorumluluk veya Sorumluluklarımızı üç temel madde altında sıralayabiliriz.
1-Kendimize karşı olan Sorumluluk (Kendimize karşı olan sorumluluklarımız)
2-Başkalarına karşı olan Sorumluluk (Başkalarına karşı olan sorumluluklarımız)
3- Çevremize ve vatanımıza brazzers karşı olan sorumluluk (Çevremize ve vatanımıza karşı olan sorumluluklarımız)

Bir cevap yazın