1.SINIF GÖRSEL SANATLAR KONULARI

1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerin görsel sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri
üzerinde durulur.Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin
çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından
yararlanmaları sağlanır. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılır.
1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
1.1.1.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilir.
Görsel sanat çalışması oluşturma süreci; duygu, düşünce, gözlem, malzemenin belirlenmesi ve
biçimlendirme basamaklarını içerir.
1.1.2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.
1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.
1.1.4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden
esinlenerek oluşturur.
1.1.5.İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.
Kare, daire, üçgen vb. biçimler oluşturularak, renkli fon kartonu üzerinde düzenlenmesi sağlanır.
1.1.6.Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir.
Öğrencilerin mekân içerisinde rol aldığı bir oyun tasarlanır. Oyun anındaki mekan içerisinde yer alan
nesneler ile kendileri arasındaki yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri belirtilir.
1.1.7.Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanır.
1.1.8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.
1.1.9.Üç boyutlu çalışma oluşturur.
Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak origami vb.
çalışmalar oluşturulabilir.
1.1.10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
Renk: Ana renkler
Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral
Biçim/Şekil: Geometrik, organik
1.2. Kültürel Miras
1.2.1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
1.2.2.Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
1.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik
1.3.1.Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder.
Sanat eserleri de dahil olmak üzere çevresindeki yapay (insan yapımı) ve doğal nesneleri tanımaları
sağlanır. Nesneler incelendikten sonra, bu nesneler üzerindeki sanatın renk, çizgi ve biçim/şekil gibi
elemanları gösterilir.
1.3.2.Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler.
Sanat eseri öğrencinin yaş ve düzeyine göre seçilir; renk, çizgi, biçim/şekil açısından incelenir.

Bir cevap yazın