5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTELERİ VE KONULARI

 

ALLAH İNANCI

1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir 
2. Allah (c.c.) Yaratandır 
3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir 
4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir
5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter 
6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua
7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)
8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

 

RAMAZAN VE ORUÇ

1. Ramazan Orucu ve Önemi 
2. Ramazan ve Oruçla ilgili Kavramlar
3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç 
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.) 
5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

 

ADAP VE NEZAKET

1. Nezaket Kuralları 
2. Selamlaşma Adabı 
3. İletişim ve Konuşma Adabı 
4. Sofra Adabı 
5. Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler 
6. Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı 

 

HAZRETİ MUHAMMED VE AİLE HAYATI

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları 
2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 
5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları 
6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) 

 

ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

1. Mimarimizde Dinin İzleri
2. Musikimizde Dinin İzleri 
3. Edebiyatımızda Dinin İzleri
4. Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri 
5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

 

DİN DERSİNDE KULLANILAN KISALTMALAR :

a.s. : Aleyhisselam
b. : bin / binti
c.c. : Celle celâluhû
Hz. : hazreti
r.a. : Radiyallâhu anh / anhâ
s.a.v. : Sallallahu aleyhi ve sellem
TDV : Türkiye Diyanet Vakfı

 

 

Bir cevap yazın