çocuk hakları nedir ?

Çocuk Hakları Nedir ? Çocuk Hakları Maddeleri Neler ?

Çocuk Hakları Nedir ? Çocuk Hakları Maddeleri Neler ?

Çocuk hakları mevzuu tarihin farklı dönemlerinde ön plana çıkmış olsada, 1919 yılında Leh eğitimci Janusz Korczak’ın yazdığı bir kitapla birlikte yüksek derecede ön plana çıkmıştır. Korczak  ‘How to Love a Child’ (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) isimli kitabında çocukların da hakları olduğundan ve bu hakların içeriğinde söz etmiştir.. Korczak’ın gündeme getirdiği çocuk hakları meselesi daha sonrasında hız kazanmış ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı cemiyetler tarafından dile getirilmiş ve hukuki bir zemin kazanmaya başlamıştır.
oral yapan escort

Çocuk hakları, hukuki ve ahlaki olarak çocukların sağlık, eğitim, hayat hakkı,psikolojik koruma hakkı,güvenlik ihtiyaçları hakkı,barınma, beslenme, korunma hakkı hepsini birden içermektedir.

Çocuk hakları evrensel olup  hiçbir din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan her çocuğun doğuştan kazandığı l haklar kapsamında hayat hakkı bulunur. 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler’in almış olduğu kararla ve 193 ülkenin bu kararı imzalamasıyla Çocuk Hakları Bildirisi yayınlanmış ve kabul edilmiştir.Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Hakları Bazı Maddeler

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

Yaşama ve gelişme hakkı

Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

Eğitime erişim hakkı

Engelli çocukların sağlık, eğitim haklarına uygun uygulamalar gerçekleştirmek haktır.

Çocuklarının çalıştırılmaması haktır.

Çocuk haklarının ayrım yapılmadan uygulanması da haktır.

Dernek kurma özgürlükleri hakkı

Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı

Bir cevap yazın