Allah (c.c.) Yaratandır 

Allah (c.c.) Yaratandır 

Bir resim sergisi düşünelim. Bu sergide resim tabloları vardır.Bu tablolarda ağaçlar çok güzel ve muazzam  bir şekilde yükseldiğini gördüğümüzü düşünelim. dağların, ovaların, denizlerin en güzel renklerle tasarlandığını ve portrelerde insan yüzlerinin tüm ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğümüz zaman  daha önce olmadığı kadar şaşırırız. Acaba  Resimleri kim çizmiştir? Bu resimleri çizen ressam acaba nasıl biridir? gibi soruları sormaya başlarız.

masöz bayan escort
Resim sergisindeki gösterdiğimiz dikkati, içinde  yaşanılan dünyaya çevirdiğimiz zaman; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların,ımakların nehirlerin  hayvanların çiçeklerin  ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Sonrasında aklımıza gelen soru : “Bütün bunlar nasıl var olmuştur?” “Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var olabilir mi?” “Her şeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması gerekmez mi?” Bu soruları kendimize sorduğumuzda kainattakii her şeyin bir yaratıcısı olduğu neticesine ulaşırız. İşte o yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen ve kainattaki her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır.

Allah’ın (c.c.) her şeyi yoktan yarattığını Yüce Kitap Kur’an-ı Kerim bize şu şekilde açıklar : “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” Ayrıca Yüce Allah, “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra gökyüzüne  yönelip onları yedi gök halinde düzenleyip tertipleyenir.…” ayetiyle her şeyin yaratıcısı olduğunu bildirir. “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.” ayetinde ise yaratmanın yanında Allah’ın (c.c.) varlıklara şekil verdiği ve evreni düzene koyduğu belirtilmektedir.

Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi kullanır . Kimse Ona karışamaz ve Onun îcâdına müdâhale edemez. Bizlerin  zerre kadar parçasını bile   yaratan Allah , terkibini düzenleyip insanî özüne bahşeden Allah’tır (c.c).

Bir cevap yazın