Allah Herşeyi Görür ve İşitir

Allah Her Şeyi İşitir, Bilir ve Görür

Allah her şeyi işitir

İşitmek Yüce Allah’ın sıfatlarından biridir. Allah her şeyi sonsuz olarak işitir. Ama  onun işitmesi başka varlıklara asla  benzemez. Çünkü diğer varlıklar, işitmek için kulağa veya başka şeylere ihtiyaç duyar. Oysaki Allah’ın işitmek için herhangi bir alete veya organa ihtiyacı kesinlikle  yoktur. Biz insanlar da görürüz  ve kulağımızla işitiriz. Gündüz saatlerinde  ve gözümüze yakın  yerleri görebiliriz . Ancak sadece vücuduuzun belli sınırları içerisinde  duyabiliriz. Bilgimiz ise gördüğümüz, duyduğumuz ve düşündüklerimizle sınırlıdır. Ancak Allah (c.c.) ‘nin böyle şeylere ihtiyacı yoktur. O her şeyi işitir, görür ve bilir. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. Allah’ın bilgisi kusursuzdur ve noksandır. Allah (c.c.) geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki durumlarımızı şüphesiz iyi bilir. Bütün bunları bilmek Allah’ın sonsuz kudretindendir.

Gizli açık, fısıltı halinde, yavaş sesle, yüksek sesle ne söylenirse hepsini işitir.Allah her şeyi görüp işitir  ve bilir. Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar haberdardır.  Kur’an-ı Kerim’de “Bilin ki Allah işitir ve bilir”( Bakara suresi ayet 181) buyrulur.

 

Allah Herşeyi Görür

Allah her şeyi görür. Hiçbir şey onun görmesinden gizli olamaz. Allah gizli olan,  açık olan, aydınlık olan , karanlık olan herşeyi  görür. Allah’ın görmesi bizim görmemiz gibi herhangi bir organ veya aletle değildir. Bir ayette “… Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.”  buyrulur.

 

Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir 

Rahman ve Rahim Sıfatlarının Anlamları Nelerdir ?

Allah’ın birçok sıfatları bulunur.. Bu sıfatlar binlerce kelimeyle belirtilir. bu sıfatların tamamı  Kuranı Kerim’de bulunmaktaır.

olgun escort bayan
Allah, tevhidi bu sebepten dolayı  İslam’ın merkezine koymuştur. Rahman ve Rahim kavramları da Allah’ın sıfatıdır. Rahman ve Rahim, besmelede yer alan Allah’ın isimleri ve sıfatlarıdır.

Rahman Ne demektir ?

Rahman ism-i şerifi, dünyada, dost olsa da  düşman olsa da, layık olsa da olmasa da , mümin olsa da  kâfir olsa da , bütün yaratıklara rızık ve sonsuz  nimetler veren demektir.inanmayan tüm insanlara merhamet eden ve her çeşit  nimeti sürekli veren anlamlarına gelir

Rahmân, “çok rahmet sahibi, çok  merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan” anlamına gelir.

Rahmân kelimesi yalnızca  Allah’a ait bir sıfattır. Allah’tan başkasına verilmesi uygun değildir.

Rahmân Allah’ın özel bir ismi olduğu için  tam manasıyla tercüme edilemez. Bununla birlikte Türkçe’de onun tam karşılığı olmayıp onu tam ifade den bir kelime yoktur.

Rahim Sıfatının Anlamı Nedir ?

Rahîm ism-i şerifi ise, ahirette yalnız Müslümanlara merhamet eden demektir.

Rahman; Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren demektir.

Rahim, ahiret hayatında müminlere ihsan ve ikramda bulunan, acıyan anlamlarına gelmektedir.

Merhametin ve adaletin yegane tek yaratıcısı Allah’tır. Allah güç ve kudret sahibidir şüphesiz.

Yüce Allah, Rahman ismi ile dünya hayatımızı devam ettirme için birçok nimetler ve kolaylıklar verir. Örneğin bebeklik döneminde ve çocukluk dönemimizde iken korunmamıza, beslenmemize, güvenlik, sevgi ve şefkat gibi çeşitli ihtiyaçlarımızın karşılanması için bizleri bir aile içinde var ederek merhametini sunar.

 

 

Allah (c.c.) Yaratandır 

Allah (c.c.) Yaratandır 

Bir resim sergisi düşünelim. Bu sergide resim tabloları vardır.Bu tablolarda ağaçlar çok güzel ve muazzam  bir şekilde yükseldiğini gördüğümüzü düşünelim. dağların, ovaların, denizlerin en güzel renklerle tasarlandığını ve portrelerde insan yüzlerinin tüm ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğümüz zaman  daha önce olmadığı kadar şaşırırız. Acaba  Resimleri kim çizmiştir? Bu resimleri çizen ressam acaba nasıl biridir? gibi soruları sormaya başlarız.

masöz bayan escort
Resim sergisindeki gösterdiğimiz dikkati, içinde  yaşanılan dünyaya çevirdiğimiz zaman; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların,ımakların nehirlerin  hayvanların çiçeklerin  ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Sonrasında aklımıza gelen soru : “Bütün bunlar nasıl var olmuştur?” “Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var olabilir mi?” “Her şeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması gerekmez mi?” Bu soruları kendimize sorduğumuzda kainattakii her şeyin bir yaratıcısı olduğu neticesine ulaşırız. İşte o yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen ve kainattaki her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır.

Allah’ın (c.c.) her şeyi yoktan yarattığını Yüce Kitap Kur’an-ı Kerim bize şu şekilde açıklar : “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” Ayrıca Yüce Allah, “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra gökyüzüne  yönelip onları yedi gök halinde düzenleyip tertipleyenir.…” ayetiyle her şeyin yaratıcısı olduğunu bildirir. “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.” ayetinde ise yaratmanın yanında Allah’ın (c.c.) varlıklara şekil verdiği ve evreni düzene koyduğu belirtilmektedir.

Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi kullanır . Kimse Ona karışamaz ve Onun îcâdına müdâhale edemez. Bizlerin  zerre kadar parçasını bile   yaratan Allah , terkibini düzenleyip insanî özüne bahşeden Allah’tır (c.c).

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

 Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Bir şey kendi kendine var olabilir mi? Niçin?
İnsan düşünen, merak eden ve akıllı bir varlık olup aynı zamanda araştıran bir bireydir.Bizde olan bu  Aklımızla olayların nasıl meydana geldiğini düşünürüz.

Bunların   sebeplerini bulmak için uğraşırız . Küçücük bir tohumun fidana ağaca dönüşüp meyveler sebzeler  verdiğini, arının yüzlerce tür çiçeğin arasından bal özünü nasıl
topladığını düşünmeye başladığımızda bu olayların rastgele meydana gelemeyeceğini anlar hale geliriz.

masöz escort bayan

Nasıl ki bir resim gördüğümüzde onu yapan bir ressamın varlığını düşünüyorsak, evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğunu da akıllara getiririz. Çünkü yaratılmış evrende hiçbir cisim nesne veya canlı  kendiliğinden var olmaz. Bunu muhakkak bir yaratıcının yarattığı sonucuna ulaşırız Bu da bizi Allah’ın (c.c.)* varlığı sonucuna ulaştırır.

İstiklal Marşını Kim Yazdı ?

Kurtuluş Savaşı yılları yaşanan dönemlerde  yeni kurulmuş olan  Türk Devleti için bağımsızlığı simgeleyen bir milli marşa ihtiyaç vardı. Milli Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekaleti), milli marş yazılmasıyla ilgili bir yarışma düzenledi

Yarışmayı kazanacak olan esere 500 Lira ödül verileceği öngörülmüştü.Milli Marş Yarışmasına  724 eser katıldı. Konulan ödül sebebiyle Mehmet Akif (Ersoy) yarışmaya katılmamıştı. Yarışmaya katılan eserlerin hiç birisi milli duyguları tam olarak ifade edemediği için beğenilmemişti.

limontepe escort

Mehmet Akif’in yarışmaya katılmama nedenini Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey Meclis kürsüsünde açıkladıktan sonra, bu marşın yalnızca Akif tarafından yazılabileceği kanaati oluştu. Mehmet Akif’e 1921 senesinin başlarında  gönderilen mektupta yarışmaya istirak etmesi istenerek, bu hususta ortaya konulan para ödülünün kendisi için kaldırılabileceği ifade edildi.

Bunun üzerine Mehmet Akif1921 yılı Şubat ayı içerisinde Ankara’da Taceddin Dergahı‘nda yazmış olduğu şiiri yarışmaya gönderdi. Mehmet Akif Ersoy’un Kahraman Ordumuza ithaf ederek yazdığı şiir, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada istiklal marşı milli marş olarak kabul edildi.

Bu makale belirlenen kaynakçalara göre yeniden yazılarak, Ahmet Korkmaz tarafından 23 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanmıştır .

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı Okunuşu

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

limontepe bayan escort
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî
yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

Giysilerimizi Tanıyalım

Giysilerimizi Tanıyalım

Giysilerimiz günlük olarak her zaman giyebileceğimiz kendimizi soğuktan ,sıcaktan ,yağmurdan koruyan kıyafetlerdir.

 

Giysilerimiz Nelerdir 

Etek , Bluz , pantolon ,gömlek ,pantolon kazak ,  tişört , mont , parke , palto .

limontepe escort bayan
Spor yaparken  : şort ,eşofman gibi şeyler giyeriz.

 

 

giysiler2

GİYSİLERDE KULLANILAN AKSESUARLAR 

Giysilerimizde kullandığımız bazı aksesuarlar vardır. Bunlardan bazıları toka, küpe ,bileklik,kolye,el çantası gibi.

Tekirdağ’da, Brezilya Destekli Öğrenim Birimi Açıldı

Tekirdağ’a, Brezilya destekli ‘Öğrenim Birimi Açıldı

TEKİRDAĞ’da Brezilya’nın ünlü ormancılık şirketlerinden Fibria ile iş ortağı Türkiye’nin yerli şirketlerinden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV),  Lila Grupile birlikte Fibria Öğrenim Birimini hizmete sundu.

limontepe escortları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde  20 kasım Dünya Çocuk Hakları Günü içerisinde açılışı gerçekleştirilen  Fibria Öğrenim Birimi’nin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kadir Albayrak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat  ile diğer  davetliler katıldı. Yabancı menşeili bir kurumun TEGV’na destek olarak hayata geçirdiği ilk kurumsal sosyal sorumluluk etkinliği olma  açısından önemli.  79 çocuk koltuk kapasitesi bulunan öğrenim biriminde, yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki toplam 2 bin çocuğun eğitimine destek olması hedefleniyor. Bu yıl için 100 gönüllünün eğitim vereceği birimde, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyel ve yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınması amaçlanıyor. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan ve ilk olan Maker Atölyesi ile öğrenme modelini çocuklara aşılayacak ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılması hedeflenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, ezberi aktarma devrinin sona erdiğini belirterek, Bilgi hazır ve ambalajlı bir ürün değildir. Bilgi ‘canlı’dır. Tekrar ve ezber temelli bir eğitim sistemi beklenen sonuçları verememektedir. Günümüzde, yeni bir eğitim ve okul teorisine ihtiyaç vardır. Bu teori ve eğitim anlayışı Bakanlık tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile kamuoyuna  yayınlanmıştır.Düzenlediğimiz eğitim sistemine büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu tesisi, bu anlamda önemsiyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımı, Vizyon 2023 belgemizin önemli hedefleri arasında yer şimdiden aldı. Özetle  bu tesiste sunulacak hizmetlerden en yüksek seviyede  istifade edilecektir dedi.

Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğütücü, okulun açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, En büyük önemi ise Brezilya ile Türkiye arasındaki gönül bağlantısını, hayırseverlik bağlantısını sağlayabilmekti ve bunun için çok mutluyuz. Bunun yanında Tekirdağ’da ilk defa yapılan bir okul ve bu okulun çevresinde 9 adet ilköğretim okulu var. 5 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin okul öncesinde veya okul sonrasında sokakta geçirecekleri zamanı elleri ile fikirleri ile gözleri ile ve birlikte çalışarak becerilerini geleceğe taşımaları için çok büyük bir fırsat olarak gördük. Bu neden ile bu okul bizler için çok önemli. Bizim bu konuda yeni yapacağımız yatırımlarımıza baktığımızda Çorlu belediye başkanımızdan yer konusunda yardım ve destek bekliyoruz. Bu okulun bir benzerini Çorlu’da yapmak istiyoruz. Bu konuda tam 2 yıldır çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar Çorlu’da kısmet olmadı ama bundan sonra kısmet olacağının bizde farkındayız. Buradaki eser herkes tarafından görüldü ve beğenildi. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüştük. Başkan bizim satın alabileceğimiz bir yeri bulacağını ve orada bu okulun bir benzerini Çorlu’da yapabileceğimiz konusunda imkan vereceklerini söylediler dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, vakıf olarak 1995 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Solakoğlu, Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 2,5 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği verdik. Türkiye’nin dört bir yanındaki 70’ten fazla etkinlik noktamız, her gün çocuklarla dolup taşıyor. Ne mutlu bize ki, bugün de böyle çok özel, tarihi bir mekanda, Tekirdağlı çocuklar için yeni öğrenim birimimizi açıyoruz. Bu açılışın bizim için çok özel bir anlamı var. Birimimizin kurucusu olan Fibria, 10 bin kilometre uzaktan, Brezilya’dan, ülkemizin çocuklarına elini uzatıyor. Yardımseverlik duygusu artık sınırları aşıyor, ülkeleri, kültürleri buluşturuyor. Bu buluşmaya imkan sağlayan ve birimimizin işletme sponsoru olan Lila Grup’a ayrıca teşekkür ediyoruz dedi.

Fibria Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henri Philippe Van Keer, Brezilyalı bir şirketin Türkiye’deki böyle bir sosyal projeyi neden desteklediğinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, Fibria olarak, şirketlerin daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir toplumlar için dönüşümsel ve alternatif çözümler üretilmesinde öneli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz selülozun Lila Grup ve diğer müşterilerimizde nihai ürüne dönüşünceye kadarki sürecin sürdürülebilir olması daha iyi bir gelecek için çok önemli. Sürdürülebilirlik Fibria olarak bizim DNA’mızın bir parçası. Fibria olarak, Türkiye ve Brezilya gibi yükselen ülkelerde eğitimin en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Lila Grup ile olan iş birliğimizi, TEGV projesini destekleyerek bir adım öteye taşımaya karar verdik. Böylesi tarihi bir binada, tarihi bir ana tanıklık ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bunun için Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Öğücü’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda TEGV’i bu muazzam proje için tebrik etmek istiyorum. Lütfen şunu unutmayalım, çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Onların gelişimi dünyamızı daha iyi bir yer yapacak dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bu birim için gelen davet mektubunun şahsını çok duygulandırdığını ve her türlü imkanı vereceklerini söylediğini anlattı. Albayrak, Ben bu şehrin yerlisiyim. Soy ağacımın 1750 yılına kadar burada olduğunu gördük. Ben göreve geldiğimde gördüğüm Tekirdağ’ın nüfus artışında Türkiye sıralamasında ikinci sırada olduğunu gördüm.  Bu nüfus artışından dolayı Tekirdağ’ın her sene 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. ve yine bu neden ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda aldığımız ilk karar ile 11 ilçeye 11 okul yaptırmak oldu. Yani Tekirdağ’ın ciddi boyutta eğitime, öğretime ihtiyacı var. Az evvel dinliyorum. Brezilya’dan Türkiye’ye 10 bin 700 kilometrelik eğitim köprüsü deniyor. Bunlar Türkiye’deki önemli gelişmelerdir. Ben gayet net bir şekilde söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tür yatırımları yapanların her zaman yanında olacağım diye konuştu.

OKULLARDA BİR DÖNEM SONA ERİYOR

MEB : OKULLARDA BİR DÖNEM SONA ERİYOR…yusuf tekin meb

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019 yılında  Türkiye’nin bütütünde ikili eğitimin sona ereceği ve tam gün eğitime geçileceğini ifade ederek “Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak.” dedi..

Tekirdağ’da, Brezilya Destekli Öğrenim Birimi Açıldı

Tekirdağ’a, Brezilya destekli ‘Öğrenim Birimi Açıldı

TEKİRDAĞ’da Brezilya’nın ünlü ormancılık şirketlerinden Fibria ile iş ortağı Türkiye’nin yerli şirketlerinden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV),  Lila Grupile birlikte Fibria Öğrenim Birimini hizmete sundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde  20 kasım Dünya Çocuk Hakları Günü içerisinde açılışı gerçekleştirilen  Fibria Öğrenim Birimi’nin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kadir Albayrak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat  ile diğer  davetliler katıldı. Yabancı menşeili bir kurumun TEGV’na destek olarak hayata geçirdiği ilk kurumsal sosyal sorumluluk etkinliği olma  açısından önemli.  79 çocuk koltuk kapasitesi bulunan öğrenim biriminde, yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki toplam 2 bin çocuğun eğitimine destek olması hedefleniyor. Bu yıl için 100 gönüllünün eğitim vereceği birimde, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyel ve yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınması amaçlanıyor. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan ve ilk olan Maker Atölyesi ile öğrenme modelini çocuklara aşılayacak ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılması hedeflenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, ezberi aktarma devrinin sona erdiğini belirterek, Bilgi hazır ve ambalajlı bir ürün değildir. Bilgi ‘canlı’dır. Tekrar ve ezber temelli bir eğitim sistemi beklenen sonuçları verememektedir. Günümüzde, yeni bir eğitim ve okul teorisine ihtiyaç vardır. Bu teori ve eğitim anlayışı Bakanlık tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile kamuoyuna  yayınlanmıştır.Düzenlediğimiz eğitim sistemine büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu tesisi, bu anlamda önemsiyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımı, Vizyon 2023 belgemizin önemli hedefleri arasında yer şimdiden aldı. Özetle  bu tesiste sunulacak hizmetlerden en yüksek seviyede  istifade edilecektir dedi.

Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğütücü, okulun açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, En büyük önemi ise Brezilya ile Türkiye arasındaki gönül bağlantısını, hayırseverlik bağlantısını sağlayabilmekti ve bunun için çok mutluyuz. Bunun yanında Tekirdağ’da ilk defa yapılan bir okul ve bu okulun çevresinde 9 adet ilköğretim okulu var. 5 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin okul öncesinde veya okul sonrasında sokakta geçirecekleri zamanı elleri ile fikirleri ile gözleri ile ve birlikte çalışarak becerilerini geleceğe taşımaları için çok büyük bir fırsat olarak gördük. Bu neden ile bu okul bizler için çok önemli. Bizim bu konuda yeni yapacağımız yatırımlarımıza baktığımızda Çorlu belediye başkanımızdan yer konusunda yardım ve destek bekliyoruz. Bu okulun bir benzerini Çorlu’da yapmak istiyoruz. Bu konuda tam 2 yıldır çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar Çorlu’da kısmet olmadı ama bundan sonra kısmet olacağının bizde farkındayız. Buradaki eser herkes tarafından görüldü ve beğenildi. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüştük. Başkan bizim satın alabileceğimiz bir yeri bulacağını ve orada bu okulun bir benzerini Çorlu’da yapabileceğimiz konusunda imkan vereceklerini söylediler dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, vakıf olarak 1995 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Solakoğlu, Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 2,5 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği verdik. Türkiye’nin dört bir yanındaki 70’ten fazla etkinlik noktamız, her gün çocuklarla dolup taşıyor. Ne mutlu bize ki, bugün de böyle çok özel, tarihi bir mekanda, Tekirdağlı çocuklar için yeni öğrenim birimimizi açıyoruz. Bu açılışın bizim için çok özel bir anlamı var. Birimimizin kurucusu olan Fibria, 10 bin kilometre uzaktan, Brezilya’dan, ülkemizin çocuklarına elini uzatıyor. Yardımseverlik duygusu artık sınırları aşıyor, ülkeleri, kültürleri buluşturuyor. Bu buluşmaya imkan sağlayan ve birimimizin işletme sponsoru olan Lila Grup’a ayrıca teşekkür ediyoruz dedi.

Fibria Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henri Philippe Van Keer, Brezilyalı bir şirketin Türkiye’deki böyle bir sosyal projeyi neden desteklediğinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, Fibria olarak, şirketlerin daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir toplumlar için dönüşümsel ve alternatif çözümler üretilmesinde öneli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz selülozun Lila Grup ve diğer müşterilerimizde nihai ürüne dönüşünceye kadarki sürecin sürdürülebilir olması daha iyi bir gelecek için çok önemli. Sürdürülebilirlik Fibria olarak bizim DNA’mızın bir parçası. Fibria olarak, Türkiye ve Brezilya gibi yükselen ülkelerde eğitimin en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Lila Grup ile olan iş birliğimizi, TEGV projesini destekleyerek bir adım öteye taşımaya karar verdik. Böylesi tarihi bir binada, tarihi bir ana tanıklık ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bunun için Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Öğücü’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda TEGV’i bu muazzam proje için tebrik etmek istiyorum. Lütfen şunu unutmayalım, çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Onların gelişimi dünyamızı daha iyi bir yer yapacak dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bu birim için gelen davet mektubunun şahsını çok duygulandırdığını ve her türlü imkanı vereceklerini söylediğini anlattı. Albayrak, Ben bu şehrin yerlisiyim. Soy ağacımın 1750 yılına kadar burada olduğunu gördük. Ben göreve geldiğimde gördüğüm Tekirdağ’ın nüfus artışında Türkiye sıralamasında ikinci sırada olduğunu gördüm.  Bu nüfus artışından dolayı Tekirdağ’ın her sene 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. ve yine bu neden ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda aldığımız ilk karar ile 11 ilçeye 11 okul yaptırmak oldu. Yani Tekirdağ’ın ciddi boyutta eğitime, öğretime ihtiyacı var. Az evvel dinliyorum. Brezilya’dan Türkiye’ye 10 bin 700 kilometrelik eğitim köprüsü deniyor. Bunlar Türkiye’deki önemli gelişmelerdir. Ben gayet net bir şekilde söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tür yatırımları yapanların her zaman yanında olacağım diye konuştu.

D Harfi ile başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

D harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları 

 

Damp Nemli, rutubetli
Dandruff Kepek
Daring Cesur
Dawn Şafak, tan
Deaf Sağır
Dear Sevgili, Değerli
Decay Çürümek, bozulmak
Decline Reddetmek, geri çevirmek
Decline Kibarca geri çevirmek
Deduce Sonuç çıkarmak
Defect Defo, özür
Delightful Hoş, güzel
Delusion Aldatma
Demolition Yıkma, tahrip
Dent Çöküntü, göçük
Dependable Güvenilir, emin
Deportaiton Sürgün
Deprive Yoksun bırakmak
Descend İnmek
Desperately Umutsuzca
Destiny Kader
Destitute Muhtaç, yoksul
Detach Ayırmak
Discrete Ayrık
Disgrace Utanç, ayıp
Disrupt Bozmak
Divorcee Boşanmış
Dizziness Baş Dönmesi
Drill Matkap